Aanbidden

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1.  Meer informatie

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Aanbidden

  Aanbidden is iemand erkennen of eren om zijn grootheid (grote liefde, grote macht, etc.) en/of verhevenheid, waarbij de aanbidder een houding van onderdanigheid of onderworpenheid aanneemt en mogelijk werkelijk ontzag en / of bewondering heeft voor de Aangebedene. 

  Aanbidding komt alleen God toe. Hij zoekt aanbidders die Hem aanbidden in geest en in waarheid.

  Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;
  Johannes 4:24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

  (TELOS)

  Aanbidding wordt echter helaas ook aan schepselen bewezen. Aanbidding kan zelfs een beeld gelden, dat staat voor een verheven iets of iemand anders. Een voorbeeld is de toekomstige aanbidding van het Beeld van het Beest

  Aanbidding richt zich op Iemand die aanwezig is. Aanbidden doe je voor het aangezicht van de Aangebedene. Men kan niet aanbidden als de Aangebedene afwezig is. Men kan bij persoon B roemen over persoon A, maar dan aanbidt men A niet. Aanbidden gebeurt in betrekking tot de aangebedene tot wie men zich richt.

  Wat is het verschil met danken en prijzen? Men kan iemand prijzen die afwezig is, of zelfs overleden. Naast God mogen we ook mensen danken of prijzen. Iemand heeft eens gezegd:

  Bij 't danken zie je de gave,
  bij 't prijzen zie je ook de gever achter de gave,
  bij 't aanbidden zie je alleen de gever.

  Commentaar: Bij aanbidding heb je wel oog voor de gave, maar je bent vooral onder de indruk van de grootheid van de gever, waardoor de gave op de achtergrond komt. Bovendien, aanbidding is niet altijd naar aanleiding van een geschenk.

  Wie God in Zijn volmaakte eigenschappen (ook maar enigszins) kent, weet dat Hij eindeloos aanbiddelijk is. Hij is immers:

  •  zorgzaam; dit belijdt de Schrift door Hem met een herder te vergelijken, en door te beschrijven hoe nauwkeurig Hij voor Zijn kinderen zorgt (denk aan Psalm 37)

  • volmaakt wijs: Hij kiest altijd de juiste weg, neemt altijd de juiste beslissingen, geeft altijd de juiste raad – en komt zo tot Zijn doel; deze wijsheid uit zich in schepping, voorzienigheid en verlossing

  • rechtvaardig in al Zijn wegen

  • onveranderlijk in Zijn houding tegenover het kwade en tegenover het goede. Hij is ook onveranderlijk in Zijn plannen en in Zijn beloften – we kunnen dus ten volle op Hem aan.  Hij, de Algoede, wordt niet slechter, en Hij kan ook niet beter worden; Hij wordt niet sterker of zwakker. Als God zou veranderen, was er geen énkele zekerheid!

  • heilig

  • goed, Hij doet goed

  • genadig - daarom worden wij genodigd tot de troon der genade

  • alwetend - hoe vreesaanjagend deze eigenschap ook is voor goddelozen, ze is troostvol voor godzaligen

  • almachtig

   Meer informatie

  Voor een verdere uitdieping van dit onderwerp, zie art. "Aanbidding"

  H. Bouter, Aanbidding, aspecten van de christelijke eredienst. Gouda: Boeken om de Bijbel, 2009. Pagina's: 91. Download (pdf-document) op OudeSporen.nl 

   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.