Abiogenesis-evolutie

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Abiogenese

  Abiogenesis-evolutie

  Dit is een verondersteld proces dat ca 3,8 milljard jaar geleden zou hebben plaatsgevonden waaruit dus leven ontstaan zou zijn. Er worden daartoe een aantal argumenten aangevoerd waaronder een aantal argumenten die handelen over het maken van bouwstenen van het leven. Een mooi voorbeeld daarvan is het experiment dat Harold Urey en Stanley Miller hebben uitgevoerd in 1953. (zie afbeelding )

  Deze heren Urey en Miller hebben in een experiment dat een weeklang duurde een aantal bouwstoffen gevonden die ook in levende organismen voorkomen. Op zichzelf gezien een mooie vinding. Op dat moment werd dat breed uitgemeten in de pers dat leven uit chemicaliën en evolutie was bewezen)

  In 2009-2010 verscheen er echter een klein kranten artikel in het NRC handelsblad waaruit bleek dat het Urey Miller experiment wellicht aanvankelijk succesvol bleek, maar dat als het experiment langer voort werd gezet dat de resultaten allerminst ondersteunend zijn voor leven uit dode chemicaliën. In die tijd had namelijk het NEMO Sciences Centre in Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Eindhoven een verlengde Urey miller experiment opgezet. Na enkele maanden bleek dat het resultaat niet meer was dan onreactief koolstof. Men is na dit resultaat opnieuw met dit experiment begonnen met de intentie om het experiment 5 jaar te laten duren. Echter met dit verschil dat de elektrische ontlading 150 minder sterk werd toegevoegd (filmpje ca 8 min 30 sec) http://www.youtube.com/watch?v=7mkKBmFIGww.

  Inmiddels is het experiment alweer opnieuw opgestart moeten worden, omdat de tweede poging na 2 jaar in 2011-2012 ook mislukte omdat de glazen kolven waren gebroken. Het derde experiment dat is ingezet is nu in volle gang. Word vervolgd.

  Craig Venter

  In mei 2010 heeft Craig Venter een DNA streng weten te maken, op zich een bijzonder resultaat, en dat geïmplanteerd in een al levende cel. Vervolgens heeft hij die cel laten delen in een nieuwe cel. Dit resultaat werd beschouwd door de media en de seculiere wetenschap als de eerste kunstmatige levende cel. Op zich al weer een bijzonder resultaat. 

  Vanuit de wetenschap zelf echter geredeneerd, is dit niet een zuivere totstandkoming van leven uit dode chemicaliën zoals de abiogenesis-evolutie hypothese veronderstelt. De hypothese is namelijk dat 100% dood materiaal, in de vorm van chemicaliën, spontaan tot leven zouden komen onder invloed van uitwendige energie en straling (bliksem, gassen en kosmische straling). Hoe indrukwekkend het experiment van Craig Venter dan ook mag lijken, het voldoet daarmee niet aan de eis van de wetenschap dat leven uit chemicaliën is ontstaan. Dat is ook met het resultaat van Craig Venter niet aangetoond. De truc is dat er enkel een vervangbaar deel is vervangen, in een reeds bestaande en levende cel. Dat is dus vergelijkbaar met een operatie aan uw hart, waarbij u een nieuw hart zou krijgen. Als u vervolgens kinderen zou krijgen, is dat ook geen leven uit dode chemicaliën; het is niet meer dan een operatie en dat wordt al heel veel jaren uitgevoerd. Dus Craig Venter had zich de moeite kunnen besparen, want operaties vinden al heel erg lang plaats.

  Het bouwstenen argument.

  Dit argument wordt in de seculiere wetenschap gebruikt om te bewijzen en onderstrepen dat leven uit dode chemicalien kan zijn ontstaan. Dit argument echter snijdt geen hout omdat een bouwsteen namelijk nog geen levende cel is, zoals wij die kennen. Daarnaast is de argumentatie nog onvollediger, omdat men niet enkel geen levende cellen heeft kunnen maken, maar nog minder heeft men uit deze gemaakte cellen, hogere organismen kunnen laten evolueren zoals bv wormen. De abiogenesis-evolutie theorie is dus gefundeerd op geen enkele feitelijke bewijslast. 

  Bouwstenen:

  Als bouwstenen worden genoemd:

  Aminozuren (Urey Miller 1953)

  eiwitten/proteinen (Fox, 1950)

  Lipide membranen 

  DNA ketens

  Lipide membranen met daarin DNA/RNA ketens

  Dit zijn inderdaad resultaten die gevonden zijn in de zoektocht naar de veronderstelde chemische oorsprong van het leven. Een levende cel echter is onbegrijpelijk veel complexer dan een simpele bouwsteen. Het feit dus dat er inderdaad bouwstenen zijn gevormd op relatief simpele wijze, is nog geen argument om ook daadwerkelijk leven uit chemicaliën mogelijk te maken. 

  Seculiere Wetenschap en de Media

  Wat in de seculiere wetenschap echter plaats vindt is een eenzijdige presentatie en informatie van bevindingen. In de media worden enkel vindingen gepresenteerd die de hypothese van abiogenesis-evolutie of big bang of accretie model onderschrijven. Als er tegenbewijs wordt gevonden, verschijnt dat nog al eens in een klein onbeduidend artikeltje, dat weinig aandacht krijgt of zelfs niet eens serieus word genomen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: 

  de door Ernst Haeckle gemaakte tekeningen omstreeks 1860-70 die een helemaal vals beeld gaven van embryo's van allerlei verschillende dieren inclusief de mens, enkel en alleen om de evolutie leer te bevestigen. Bij sommige studie boeken staan deze onjuiste tekeningen er nog steeds in ondanks dat aangetoond is dat Haeckle loog en hij daar ook voor veroordeeld is.

  de piltdown man

  de Urey-Miller resultaten 

  en de recentelijk gevonden veronderstelde Big Bang gravitatie golven uit de eerste split second van de big bang. 

  In deze gevallen is er een overduidelijke eenzijdige informatie waarbij enkel die zaken gepresenteerd worden, die ten gunste van de hypothese zijn. Tegenargumenten en tegenbewijslast wordt weggelaten , niet-serieus genomen, belachelijk gemaakt of zelfs op valse bewijslast  ontkracht (bv de C14 in diamanten die door een uranium-thorium proces zouden worden gegenereerd, wat feitelijk onmogelijk is).

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.