Achaje

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Achaje

  Achaje (of Achaea; Grieks: Achaia) was ten tijde van het Nieuwe Testament een provincie in het Romeinse rijk, die het midden en zuiden van het huidige Griekenland omvatte. Het was de Romeinse naam voor Griekenland (Hand. 18:12, 27) tot aan de grens van het noordelijk gelegen Macedonië. Achaje was sedert de Romeinse keizer Augustus een zelfstandige provincie, van 27 v.Chr. tot 395 na Chr.

  De hoofdstad van de provincie Achaje was Korinthe, waar de Romeinse stadhouder (proconsul) zetelde. Andere steden gelegen in Achaje en vermeld door het Nieuwe Testament vermeld, zijn: Kenchreeën, Athene en Nikopolis.   

  Paulus_tweede_zendingsreis-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: Achaje werd door Paulus bezocht tijdens zijn 2e zendingsreis
  (Klik op de kaart om in te zoomen)

   

  In de dagen van de apostel Paulus was Gallio proconsul van Achaje.

  Hnd 18:12 Toen echter Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich eendrachtig tegen Paulus, brachten hem voor de rechterstoel …
  (TELOS)

  Apollos was de gelovigen in Achaja tot grote steun, want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar door uit de Schriften van het Oude Testament te bewijzen dat Jezus de beloofde Messias is (Hand. 18:28). 

  Paulus wilde de gelovigen in Achaje, waaronder die in de hoofdstad Corinthe, niet tot last zijn.

  2Co 11:8 ... En toen ik bij u was en gebrek had, ben ik niemand tot last geweest 
  2Co 11:9 (want in mijn gebrek voorzagen de broeders die van Macedonie kwamen); en ik heb mijzelf in elk opzicht ervoor gewacht u te belasten, en zal mij ervoor wachten. 

  2Co 11:10 De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in mij niet zal worden verhinderd in de streken van Achaje. 
  (TELOS)

  De gemeente in Achaje gaven aan Paulus een gift mee voor de arme heiligen in Jeruzalem:

  Ro 15:25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen.
  Ro 15:26 Want Macedonie en Achaje hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn;
  Ro 15:27 want zij hebben het goed gevonden, en zij zijn hun schuldenaars; want als de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen.
  Ro 15:28 Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan.

  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.
   

   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.