Acht

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Acht

  Acht staat in de Schrift symbolisch voor een nieuw begin. 

  Noach en de zijnen waren acht zielen die behouden werden in de ark en een nieuw begin van de mensheid uitmaakten (1 Pe 3:20; 2 Pe 2:5).

  Israëlische jongetjes werden besneden op hun achtste levensdag en ontvingen op dezelfde dag hun naam. De besnijdenis is een teken van het verbond.

  Lu 1:59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kindje te besnijden; en zij noemden het naar de naam van zijn vader Zacharia.
  (TELOS)
  Lu 2:21 En toen acht dagen waren vervuld om Hem te besnijden, ontving Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot was ontvangen.
  (TELOS)

  De Heer Jezus stond op de achtste dag, na de Joodse rustdag, op uit de doden. Hij bracht nieuw en eeuwig leven aan het licht.

  De Heilige Geest werd op de achtste dag (de dag na de sabbat) uitgestort over de vergaderde leerlingen, waardoor een nieuwe Gemeente ontstond.

  Het Beest uit de Zee is de achtste koning die uit zeven koningen voortkomt:

  Opb 17:11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve.
  (TELOS)

  De geschiedenis kan worden verdeeld in 4000 jaar vóór Christus, 2000 jaar na Christus, samen 6000 jaar. Het volgende millenium is het vrederijk. Dan zijn ‘de eerste dingen’ voorbij. Vervolgens komt de achtste dag, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de eeuwige toestand.

   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.