Afrika

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bron
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Afrika

  Afrika is het op één na grootste werelddeel en omvat eenvijfde van het landoppervlak van de aarde. Er wonen meer dan een miljard mensen (2009[3]), dat is een zesde van de wereldbevolking.

  reference to undefined name 'google' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

  (De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)

  Het Afrikaanse continent heeft de hoogste geboortecijfers van de wereld. Afrikaanse landen onder de Sahara kennen het hoogste geboortecijfer ter wereld met een gemiddelde van meer dan vijf kinderen per vrouw, terwijl het gemiddelde in de wereld twee kinderen is. Afrika heeft dan ook naar verhouding het grootste aantal jongeren.

  Afrika bestaat (anno 2009) uit 53 onafhankelijke staten en een aantal niet-onafhankelijke gebieden zoals bijvoorbeeld de Canarische Eilanden

  Bijna alle Afrikaanse staten zijn ontwikkelingslanden. In Afrika komen veel burgeroorlogen voor.

  Afrika kent extreme armoede en honger, hoewel er veel vruchtbaar land en voldoende water is. Van de bevolking heeft (anno 2012) 27 procent gebrek aan voedsel. Meer dan 40 procent van de kinderen onder vijf jaar is ondervoed. De ondervoede kinderen lopen onherstelbare verstandelijke en fysieke beperkingen op. Van de Afrikanen leeft 48 procent in armoede (stand 2008). 

  Afrika heeft na Azië de snelst groeiende economie (anno 2012). Zuid-Afrika, Egypte en Nigera zijn de sterkste economieën van het continent (anno 2012). Nigeria heeft het hoogste groeicijfer (anno 2012). De meeste landen ten zuiden van de Sahara echter zijn niet in staat mee te draaien in de wereldeconomie. Vrijere handel brengt hen geen voorspoed. Honderdduizenden boeren in Afrika worden in hun bestaan worden bedreigd doordat Europese landbouwproducten de lokale markten daar overspoelen[4].

  In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten neemt in Afrika het aantal rooms-katholieken toe. Sommige staten, zoals Nigeria, behoren inmiddels tot de landen met de meeste katholieken ter wereld[1]. Waren er in 1900 nog 2 miljoen rooms-katholieken in Africa, in 2010 bedroeg hun getal 150 miljoen.

  Ten zuiden van de Sahara is het christendom waarschijnlijk de grootste godsdienst. Het aantal christenen in Afrika groeide van 9 miljoen christenen in 1900 tot naar schatting 380 miljoen in 2000[5].

  Noord-Afrika is overwegend islamitisch.

  De wereldwijde klimaatverandering treft Afrika het hardst. Van de 28 landen die zich in de gevarenzone bevinden, zijn er 22 in Afrika (anno 2009[2].

  Meer informatie

  Artikel Afrika op Wikipedia.nl
  Artikel Christianity in Africa op Wikipedia (Engels)

  Bron

  Onder meer: artikel Afrika op Wikipedia.nl

  Voetnoten

  1. ↑ Nieuwsartikel Paus: Kolonialisme_Afrika nooit beeindigd op Trouw.nl dd. 4 okt 2009.
  2. ↑ Dat blijkt uit een index van Maplecroft, een Britse organisatie die wereldwijde veranderingen in kaart brengt. Hierover werd 3 sept. 2009 bericht door Radio Nederland Wereldomroep.
  3. ↑ Nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep 21 aug. 2009 naar aanleiding van een Amerikaans rapport over de bevolkingsaanwas in de wereld.
  4. ↑ Aldus een rapport van de ontwikkelingsorganisatie ICCO en CNV Jongeren dat in 2007 werd aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.
  5. ↑ Zie artikel Christianity in Africa op Wikipedia (Engels)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.