Alexander

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Alexander

  Alexander is in de Bijbel een naam van vier verschillende mannen.

  De naam in het Grieks van het Nieuwe Testament luidt Αλεξανδρος,  Alex’andros. De naam komt 6x voor, zie hieronder. Het Strongnummer is 223. De naam betekent ‘manverdediger’[1].

  De volgende mannen genoemd in de Bijbel heten ‘Alexander’:

  1. de zoon van Simon van Cyrene, die het kruis voor Jezus droeg, Marc. 15:21;
    
  2. een man uit het hogepriesterlijk geslacht, die met anderen de apostelen ondervroeg, Hand. 4:6;
    
  3. een Jood, die bij het oproer te Efeze, waar de Joden en ook Paulus in gevaar waren, te vergeefs de menigte tot bedaren trachtte te brengen, Hand. 19:33. Misschien was hij een redenaar van beroep;
    
  4. een kopersmid, die zich verzette tegen de apostel Paulus. Paulus waarschuwt Timotheüs ernstig voor deze man. Deze Alexander had aangaande het geloof schipbreuk geleden en verkondigde de valse leer dat de opstanding van de doden al had plaatsgevonden. Hij was een lasterende tegenstander van de apostel Paulus, 1 Tim. 1:20, 2 Tim. 4:15, en berokkende hem veel kwaad, 2 Tim. 4:14. Paulus gaf hem tot tuchtiging aan de satan over.

   1Ti 1:19 terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden.
   1Ti 1:20 Onder hen zijn Hymenéüs en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd.
   (TELOS)

   2Ti 4:14 Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend; de Heer zal hem vergelden naar zijn werken.

   2Ti 4:15 Wacht ook jij je voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan.
   (TELOS)

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst hiervan is verwerkt op 27 juni 2015. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.