Aliens

Van $1

  alien_man_bij_Istanboel_UFO_museum.jpg

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Aliens

  Aliens is een Engels woord dat letterlijk "vreemdelingen" betekent. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar (eventuele) buitenaardse wezens die - evenals wij mensen - met rede zijn begiftigd en afkomstig zijn van een beschaving die zich elders in het heelal heeft ontwikkeld en mogelijk verder is dan onze beschaving.

  'Ontmoetingen'. Veel mensen beweren een ontmoeting met buitenaardse wezens te hebben gehad. Bijvoorbeeld de voorzitter van de internationale schaakbond FIDE, de Rus Iljoemtsjinov, die beweert dat hij buitenaardse wezens heeft ontmoet op zijn balkon in Moskou. 

  Buitenaardse beschavingen. Sommige wetenschappers van de universiteit van Edinburgh schatten in 2009[1], op grond van de huidige kennis van het heelal en evolutionistische vooronderstellingen over het ontstaan van de mens, het aantal buitenaardse beschavingen op 361 tot 37.964. Over deze schatting zegt één van de wetenschappers: "Het is een proces van het quantificeren van onze onwetendheid," De kans dat een van die buitenaardse levensvormen contact met ons opneemt achten de wetenschappers héél erg klein.

  Speuren. De Amerikaanse organisatie SETI (afkorting van 'Search for Extraterrestial Intelligence') speurt in de ruimte naar tekenen van communicatie door buitenaardse intelligente (= met rede begiftigde) levensvormen. In China is in 2016 de grootste radiotelescoop ter wereld in gebruik genomen om signalen uit de ruimte op te vangen, ook mogelijke signalen van buitenaardse beschavingen[4].

  Bijbels gezien. In het licht van de Bijbel is er geen reden om aan te nemen dat er behalve de drieëne God, de engelen (goede en gevallen), de levende wezens bij Gods troon en de zielen van de overledenen, buiten de aarde nog een andere beschaving met redelijke schepselen is.

  Geloof aan aliens. Het geloof aan aliens wordt bevorderd door:

  • de wijdverbreide gedachte van de naturalistische evoluthietheorie dat de mens is ontstaan door tijd, toeval, materie en energie, natuurkrachten en natuurwetten. Aangezien deze ook elders in het heelal voorkomen, kunnen ook daar redelijke wezens zijn ontstaan.
  • science fiction verhalen en films over buitenaardse, technologisch hoogontwikkelde, beschavingen;
  • ontkerstening van de westerse cultuur: afnemende invloed van de christelijke wereld- en mensbeschouwing;
  • vele verhalen van mensen die beweren ontmoetingen met een alien of ufo (vreemd ruimtevaartuig) te hebben gehad.

  Kanalen op mars? In de 19e en 20e eeuw namen astronomen donkere lijnen waar op de planeet mars. De rechte lijnen wekten bij velen het vermoeden dat ze het werk van intelligente marsbewoners waren: kanalen op mars! Later heeft men op grond van betere waarnemingen de gedachte van kanalen verworpen. 

  'Theologisch mogelijk'. Vaticaanse (rooms-katholieke) astronomen houden terdege rekening met een mogelijke ontdekking van buitenaards leven. De hoofdastronoom van het Vaticaan, José Gabriel Funes, verklaarde in 2008 dat er een zekere mogelijkheid is van redelijk leven elders in het heelal en dat deze gedachte "niet in tegenspraak is met ons geloof".

  Vermomde boze geesten. Sommige bijbelgetrouwe christenen vermoeden dat de verschijnselen die geduid worden als aliens en ufo's en die niet redelijkerwijs tot psychische factoren als zinsbegoocheling en dergelijke te herleiden zijn, een demonische oorsprong kunnen hebben. Boze geesten zouden zich voor kunnen doen als buitenaardse wezen. Immers, de satan, de vorst der duisternis, doet zich voor als een engel van het licht (2 Cor. 11:14). Ontvoeringen door aliens/ufonauten stopten als de slachtoffers baden, geestelijke liederen zongen of Jezus aanriepen[3]. Het blijkt dat mensen die ontmoetingen met aliens hebben, van deze verschijnselen verlost worden door christelijke hulp[2].

  De Vreemdeling uit de hemel

  Er is een Vreemdeling ('Alien') die uit de hemel kwam en onze planeet aarde werkelijk heeft bezocht en onder ons heeft gewoond ... de Zoon van God, die mens werd en na zijn geboorte de naam Jezus ('God is heil', 'God is redding') ontving. Het is nutteloos de hemel naar tekenen van buitenaards leven ('alien life') af te speuren en aan de hemelse Vreemdeling voorbij te gaan. Hij heeft zich vernederd, Zijn glorie afleggend, en is aan boord van 'ruimteschip Aarde' gekomen. Helaas werd Hij uitgeworpen. In de Bijbel lezen we:

  Massaal echter schreeuwden zij het uit en zeiden: Weg met Hem, ... ! (Luc. 23:18, TELOS)

  Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.
  Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
  Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven;

  (Joh. 1:10-11, TELOS)

  Uit een gesprek met Martha, wiens broer was gestorven:

  Joh 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij;
  Joh 11:26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat?
  Joh 11:27 Zij zei tot Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen.

  (Joh. 11:25-27, TELOS)

  Meer informatie

  Gary Bates, Alien Intrusion. Creation Book Publishers, herziene en uitgebreide druk: 2010. Pagina's: 380 (paperback).

  Voetnoten

  1. ↑ Artikel in de Journal of Astrobiology, jaargag 2009. Het onderzoek is uitgevoerd door Duncan Forgan.
  2. ↑ Gary Bates, Alien Intrusion helps experiencer to make sense of childhood ‘visitations’, artikel op Creation.com, 8 juli 2012.
  3. ↑ Gary Bates, Lifting the veil on the UFO phenomenon, artikel op Creation.com, 8 okt. 2012
  4. ↑ Grootste schotel ter wereld is bijna af, nieuwsbericht op NOS.nl, 22 juni .2016.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   alien_man_bij_Istanboel_UFO_museum.jpg
  Als alien verklede man bij het UFO-museum in Istanboel, Turkije
  56.73 kB15:16, 9 dec 2008Kees LangeveldActies
   aliens_tweetal.jpg
  Net echt: twee aliens
  8.43 kB14:52, 9 dec 2008Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.