Antipas

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Antipas

  Antipas was een trouwe bloedgetuige van Christus, die in de Klein-Aziatische stad Pergamus, waar de Satan woonde en zijn troon was, werd vermoord. Zijn naam wordt genoemd in de zendbrief aan de christelijke gemeente aldaar. De Heer noemt hem ‘mijn trouwe getuige’.

  Opb 2:12  En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:
  Opb 2:13 Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont.
  (TELOS)

  De naam Antipas komt in de Bijbel op één plaats voor (Opb. 2:13) en betekent, indien een verkorting van ‘antipater’: ‘tegen vader’ of ‘in plaats van vader’ of, indien geen verkorting: ‘tegen alles’ (Gr. πας, pas = alles). 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.