Antisemitisme

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Antisemitisme

  Antisemitisme is haat jegens Joden omdat ze Joden zijn en de uitingen van die haat. De haat uit zich in vijandigheid tegenover Joden als een godsdienstige of raciale minderheid en gaat vaak gepaard met maatschappelijke, economische en politieke achterstelling. Iemand die de Joden haat heet "antisemiet", synoniem: 'Jodenhater'.

  Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (2000[2]) omschrijft antisemitische als ‘racisme gericht tegen Joden’ en noemt als synoniem ‘Jodenhaat’. De online versie van het woordboek (anno 2014) zegt: 'anti-Joodse gezindheidJodenhaat'. 

  Uitingen van antisemitische zijn bijvoorbeeld opzettelijke bekladding of vernieling van Joodse graven, bewuste discriminatie van Joden en lectuur die Joden als slecht of minderwaardig afschildert.

  De term “antisemiet” werd in 1879 bedacht in Duitsland door Wilhelm Marr om te verwijzen naar de anti-joodse uitingen van die tijd en voor Jodenhaat een meer wetenschappelijk klinkende naam te geven[1]. De term “antisemitisme” is aanvaard en wordt dikwijls gebruikt voor haat tegen het Joodse volk.

  Joden en Arabieren zijn beiden “Semieten” in die zin dat hun onderscheiden talen tot dezelfde Semitische taalgroep gerekend worden. Bovendien, in eigenlijke zin, stammen ze – wat de Arabieren betreft althans grotendeels - af van dezelfde voorvader, namelijk Sem, de zoon van Noach af. Arabieren kunnen ondanks hun met Joden gemeenschappelijke afkomst wel degelijk antisemitisch, d.w.z. vijandig jegens Joden zijn.

  Eén op de vier wereldburgers heeft een anti-Joods gevoelen. De Jodenhaat in de Islamitische wereld is helaas zeer groot en vergelijkbaar met de Jodenhaat in Hitler-Duitsland. Het antisemitisme tiert er openlijk, ongebreideld en onbeschaamd en vertoont Hitleriaanse trekken. De systematische uitroeiing van miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (de holocaust) wordt er minder ernstig voorgesteld of soms zelfs ontkend.

  Een christen heeft zich verre te houden van antisemitisme. Helaas is in de geschiedenis christenheid ook antisemitisme te vinden. 

  Bron

  Mitchell Bard, Myths & Facts, A guide to the Arab-Israeli Conflict. Hoofdstuk 11: Treatment of Jews in the Arab World.

  Voetnoten

  1. ↑ Mitchell Bard, Myths & Facts, A guide to the Arab-Israeli Conflict. Hoofdstuk 11: Treatment of Jews in the Arab World.

  2. ↑ Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.

  3. ↑ Het getal werd genoemd een vertegenwoordiger van de Stichting Israël en de Bijbel, op de landdag van 14 mei 2015 te Ede.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.