Apologetiek

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Apologetiek

  Apologetiek is verstandelijke geloofsverdediging: de leer van je geloof verantwoorden en verdedigen met argumenten. Het woord apologetiek komt van het Griekse woord apologeisthai dat letterlijk "zich verdedigen" betekent. Het christelijk geloof is een redelijk geloof. Het is je geloof waard. 

  Bijbel

  Enkele Bijbelverzen die spreken van verantwoording en verdediging: 

  Hnd 22:1 Mannen broeders en vaders, luistert nu naar mijn verdediging tegenover u!
  1Co 9:3 Mijn verantwoording aan hen die mij beoordelen, is deze:

  Flp 1:7 Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw hart hebt, en u allen, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, mededeelgenoten bent van mijn genade.
  2Ti 4:16 Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar allen hebben mij verlaten; moge het hun niet toegerekend worden.
  1Pe 3:15 maar heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met zachtmoedigheid en vrees,
  (TELOS)

  Het Griekse woord in de aangehaalde verzen vertaald door 'verdediging' en 'verantwoording' is απολογια, apolo’gia. Het komt 8x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 627. Het betekent: verantwoording, pleitrede, verdediging. Men kan daarbij onderscheiden[1]

  1. mondelinge verdediging, rede als verdediging
  2. een beredeneerde verklaring

  Nut

  Wat is het nut van apologetiek? Met een redenering alleen breng je niemand tot geloof en bekering; apologetiek brengt niemand tot geloof. Maar dat betekent niet dat een gelovige geen redelijke antwoorden kan geven op vragen als: Bestaat er een God? Is de Bijbel betrouwbaar? Zijn wonderen mogelijk? Waarom laat God het lijden toe? Redelijke antwoorden kunnen het geloof versterken, tegenwerpingen weerleggen en ons helpen verantwoording af te leggen. 

  Benaderingen

  De verdediging van het geloof kent verschillende benaderingen: 

  • rechtbankbenadering: enerzijds ingaan op de aanklachten tegen het christendom en anderzijds gebruik maken van een keur aan argumenten en methoden om de zaak van het christelijk geloof te verdedigen. In een rechtbank worden veelal bewijzen en argumenten opeengestapeld, die de schuld van een verdachte wel of niet waarschijnlijk maken.
  • evidentialisme: gebruikt vooral waarnemingen en feiten om het christelijk geloof te verdedigen.
  • presuppositionalisme: vertrekt vanuit de vooronderstellingen (presupposities) van het geloof. 
  • fideïsme: beroept zich op het geloof en de paradox van het geloof. Geloof en rede worden als strijdig gezien. Deze benadering zoekt eigenlijk geen redelijke argumenten voor het geloof zoekt.

  Hedendaagse apologetiek 

  Hedendaagse apologetiek houd zich vooral bezig op 3 fronten:
  1. Wetenschap
  2. Geschiedenis
  3. Filosofie 

  Wetenschap

  Met de apologetiek in de wetenschap bedoelen we vaak de evolutie vs. de scheppingsidee. Hoewel de evolutietheorie ('van amoebe tot mens') grotendeels speculatief is, wordt zij vaak beschouwt als genoegzaam wetenschappelijk aangetoond. Ook komt in de wetenschapsapologetiek de leeftijd van de aarde aan bod. Ook vallen hier vaak de zogenaamde (en vermeende) 'tegenstrijdigheden' in de Bijbel onder. 

  Geschiedenis

  Met de apologetiek van de geschiedenis kijkt men vaak of de Bijbel historisch betrouwbaar is en/of Jezus echt geleefd heeft en echt is opgestaan. Vele bronnen pleiten er echter voor dat Jezus heeft geleeft. Ook is het moeilijk te ontkennen dat de Bijbel historisch betrouwbaar is. In de geschiedenisapologetiek kijkt men vaak ook of Jezus de Zoon van God was, en of Jezus wel echt de Messias/Christus is. De profetieën uit het Oude Testament zijn hier heel duidelijk over en laten eigenlijk al geen vraag meer achter, maar ook door het feit dat Jezus is opgewekt kun je zien dat Hij de enige Messias is.

  Filosofie

  In de apologetiek van de filosofie wordt vaak gekeken of God wel echt goed is, als er ook lijden is in deze wereld. Vele vraagstukken (en ook contradicties in de Bijbel) worden bij de filosofen neergelegt.

  Het bekendste voorbeeld van apologetiek in de filosofie is denk ik de kwestie over de norm. Met de norm bedoel ik de norm die de mens handhaaft om regels te maken en gedrag te vertonen. Het christelijk geloof zegt dat God een norm heeft ingeschapen (Romeinen 1) waardoor wij weten wat goed en kwaad is. Dit is natuurlijk aangetast door het kwaad en nu lijkt het alsof men hele andere normen en waarden overhoud (denk aan de man/vrouw relatie hier en in het midden-oosten), maar toch blijft de kern bij iedereen hetzelfde. Je zult nergens, nooit en te nimmer een groep mensen tegenkomen waar het goed is dat je iedereen uitmoord. Een ander bewijs voor een algemene norm is dat niemand (op enkele neo-nazi's na) zou zeggen dat Hitler beter was dan Jezus. Niemand zou die vele vermoorde Joden goedkeuren.

  Geschiedenis

  Enkele vroege apologeten zijn: Paulus (die het opneemt tegen de Grieken), Justinus de Martelaar (die naar Titus Ælius Adrianus Antoninus Pius Augustus Cæsar schrijft), Iraneus, Tertullianus en Jerome. 

  Meer informatie

  Philip Nunn, Waarom zou ik geloven? HeartCry, 2015. ISBN 978-90-79465-59-0. Pagina's: 106. Het boek gaat in op vragen als: Zijn er goede redenen om te geloven? Bestaat God echt? Is de God van de Bijbel nog actief vandaag? Is de Bijbel betrouwbaar? Hoe maakt Jezus God bekend? Klopt de christelijke wereldbeschouwingen? Heeft God echt interesse in wat ik nu doe? Hoe zeker kan ik zijn van de geestelijke realiteit? Waarom is geloof voor christenen zo belangrijk? Is mijn geloof wel echt wanneer ik van tijd tot tijd worstel met twijfel? De auteur heeft wiskunde heeft gestudeerd aan de universiteit in Londen, heeft vijf jaar als statisticus gewerkt en daarna vijftien jaar als zendeling en Bijbelleraar in Colombia en Zuid-Amerika. Hij woont anno 2015 met zijn gezin in Nederland en helpt jongeren en ouderen te groeien in hun christelijk geloof.

  Philip Nunn, Waarom zou ik geloven? (2015) Twee lezingen waarin de spreker betoogt dat het christelijk geloof redelijk is, te beluisteren via PhilipNunn.com

  Paul Little, Geloven waarom eigenlijk? Apeldoorn: Medema, 1968. Pagina's: 139. Dit boekje gaat in op vragen als: Is er dan een God? Is de Bijbel betrouwbaar? Zijn wonderen mogelijk? Waarom laat God het lijden toe?

  M.J. Kater, Geloof je dat nu echt? Antwoorden op kritische vragen over het christelijk geloof. Apeldoorn: uitg. De Banier, 2011. ISBN 978 90 336 3030 9. Pagina's: 187 blz.

  Norman L. Geisler, Frank Turek, Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn. Uitgever Ark Media, 2009. ISBN 9789033819087. Pagina's: 576. Geisler is filosoof en theoloog,Turek is bedrijfskundige. "Geisler en Turek argumenteren dat een christelijk wereldbeeld een veel betere beschrijving geeft van de werkelijkheid dan een atheïstische visie, een stelling waar ik van harte mee instem. Ik kan het boek aanraden voor christenen die hun geloof rationeel beter willen onderbouwen, maar zeker ook aan de sceptische atheïst die meent dat de wetenschap God allang heeft wegverklaard." (Cees Dekker, hoogleraar TU Delft)

  Engelstalig

  Norman L. Geisler, Christian Apologetics. Baker Academic, 2e druk 1988. Pagina's: 400. ISBN-10: 0801038227. De auteur is filosoof en apologeet. 

  Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian ApologeticsBaker Academic, 1998. Pagina's: 864. ISBN-10: 0801021510

  Norman L. Geisler, Unshakable Foundations: Contemporary Answers to Crucial Questions about the Christian Faith. Bethany House Publishers, 2000. Pagina's: 416. ISBN-10: 0764224085. 

  Norman L. Geisler & Patrick Zukeran, The Apologetics of Jesus; A Caring Approach to Dealing with Doubters. Baker Books, 2009. Pagina's: 208. ISBN-10: 0801071860.

  Norman L. Geisler, The Big Book of Christian Apologetics: An A to Z Guide. Baker Books, 2012. Pagina's: 672. ISBN-10: 0801014174

  Norman L. Geisler & Ronald M. Brooks, When Skeptics Ask: A Handbook on Christian Evidences. Baker Books, 2013. Pagina's: 368. ISBN-10: 0801014980.

  Douglas Groothuis, Christian Apologetics. A Comprehensive Case for Biblical Faith. Downers Grove: InterVarsity Press, 2011. Pagina's: 752. ISBN 97 80830 83935 3. De schrijver is hoogleraar in de filosofie. Boekbespreking door W. van Vlastuin.

  Lane Tipton, hoogleraar systematische theologie, betoogt dat apologetiek christocentrisch moet zijn: video (8 minuten, Engels, Youtube, door WestMinsterOnline, 2009)

  Voetnoten

  1. ↑ Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.