Asaf (zangmeester)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi..._(zangmeester)

  Asaf of Asaph was een bekende zangmeester (koorleider) van koning David. Hij was dichter, zanger en ziener. 

  Meerdere personen in de Bijbel heten Asaf. Zie Asaf (naam en verwijzing) voor de betekenis van de naam en de dusgenaamde personen. 

  Asaf was de zangmeester (koorleider) van David. Hij was een Leviet, de zoon van Berechja, uit het geslacht van Gersom, met de bijnaam van Ziener, 1 Kron. 15:17; 16:5; 2 Kron. 29:30 ('Asaf, de ziener'). Hij profeteerde, 1 Kron. 25:2. 

  Met Heman en Ethan was Asaf voorganger van een der drie door David geordende zangkoren, wier gezang met koperen bekkens begeleid werd (1 Kron. 7: 31, 39; 16: 19). 

  Asaf was ook dichter, hij schreef liedteksten. Aan hem worden twaalf psalmen toegeschreven (Ps. 50 en 73-83)[1]Deze psalmen kenmerken zich door ernst; zij zijn ten dele leerdichten, ten dele voorzeggingen, die veelvuldig weerklinken in het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. 

  De profeet, dichter en zanger Asaf stond in een bijzondere verhouding tot David stond als diens lievelingszanger, wiens liederen op hem diepe indruk maakten (1 Kron. 26 : 2).

  Asafs zonen werden voorstanders van de gewijde muziek. Ze hadden bij afwisseling met de 20 zonen van Heman en Ethan, ieder 12 zangmeesters en andere zangers en muzikanten onder zich, met wie zij volgens het lot, zonder leeftijd of andere voorkeur in acht te nemen, ieder een week de godsdienstoefening begeleidden (1 Kron. 26; 2 Kron. 5 : 12v.),

  Ook in later tijden bleef dit heilig ambt in de familie van Asaf (2 Kron. 35 : 15; Ezra 2: 41; 3 : 10; Neh. 7 : 44). Nog ten tijde van Ezra wordt van de nakomelingen van Asaf, als heilige zangers gewag gemaakt, Ezra 2:41; 3: 10; Neh. 7:44.

  Ezr 3:10 En de bouwers legden de fundering van de tempel van de HEERE, en men stelde de priesters op, gekleed [in ambtsgewaad], met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cimbalen, om de HEERE te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël.
  Ezr 3:11 Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat [Hij] goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.
  (HSV)

  Bron

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Asaph. Hieruit is op 16 jan. 2016 tekst genomen en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Een hypothese zegt dat de psalmen niet van Asaf zijn, omdat dat de inhoud van enige van die Psalmen (75, 76 en 78) betrekking heeft op gebeurtenissen die lange tijd na de dood van David en diens tijdgenoten zijn voorgevallen. De psalmen zouden naar de muziek van Asaf vervaardigd zijn, of dat zij het werk van een van zijn nakomelingen zijn. De Schrift echter gebruikte de uitdrukkingen 'psalm van Asaf' en 'onderwijzing van Asaf', wat op de auteurschap van Asaf wijst. Bijvoorbeeld: 

  Ps 80:1 Voor de koorleider, op ‘De lelies’; een getuigenis, een psalm van Asaf.
  (80:2) Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend! 

  (HSV)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.