Ashdod

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Ashdod 

  Ashdod (of Asdod) is een havenstad in het westen van Israël, gelegen aan de Middellandse Zee. De stad is met 207 duizend inwoners (2007) de vijfde grote stad in Israël. In 1897 schrijft de American Tract Society Bible Dictionary nog: 'Vandaag de dag is het een miserabel dorp, nog altijd Esdud genoemd'. 

  Ashdod was in de oudheid één van de vijf Filistijnse hoofdsteden. De stad ligt in de streek die bij de verdeling van het land Kanaan aan de stam Juda was toebedeeld. Juda had Ashdod echter niet veroverd.  

  De Filistijnen herbergden de buitgemaakte ark van het verbond in tempel van de afgod Dagon te Ashdod

  1Sa 5:1 De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt en haar van Eben-haezer naar Asdod gebracht.

  De inwoners van Ashdod heten Ashdodieten. Zij waren tegen de herbouw van de muren van Jeruzalem ten tijde van Nehemia.

  Ne 4:7 Maar toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten gehoord hadden, dat de herstelling van de muren van Jeruzalem vorderde, dat de bressen zich begonnen te sluiten, ontstaken zij in hevige woede,

  De uit de Babylonische ballingschap teruggekeerde Joden hadden zich helaas vermengd met onder andere Asdodische vrouwen, zoals Nehemia vaststelt.

  Ne 13:23 Ook zag ik in die dagen Joden, die Asdodische, Ammonietische [en] Moabietische vrouwen [bij] [zich] hadden doen wonen.
  Ne 13:24 En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks.

  De Griekse naam van de stad is Azotus (Gr. Azotos). In de tijd van Christus behoorde de stad tot het gebied van Judea. Filippus verkondigde er het evangelie.

  Hnd 8:40 Filippus echter werd in Asdod (Statenvertaling: Azote; Gr. Azotos) gevonden, en hij ging het land door en verkondigde het evangelie aan alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.