Astarte

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Astarte

  Astarte is de naam van een Fenicische godin die ten tijde van het Oude Testament werd gediend in het gebied van Syrië en Israël. Het meervoud van 'Astarte' is 'Astharoth'. Astarte is

  - een vrouwelijke godheid
  - een godin van de Sidoniërs
  - de godin van de maan
  - de vruchtbaarheidsgodin
  - de verpersoonlijking van het vrouwelijk beginsel van het leven.

  Haar dienst vooral was een onkuise eredienst, een dienst met allerlei seksuele parktijken. Haar dienst had meestal plaats in bossen of liever, in tempels van boomstammen met loof omvlochten. 

  Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.
  Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.
  Ri 2:13 Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baal en Astharoth.
  (SV)

  Astarte werd de 'koningin van de hemel' genoemd.

  Jer 7:18 De kinderen lezen stukken hout bijeen, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg,- om koekjes te bakken voor ‘de koningin des hemels’ en plengoffers te plengen voor andere goden, zodat ze mij krenken;
  (Naardense Bijbel)

  De Mesopotamische tegenhanger van de Fenicische Astarte is Isjtar (ook gespeld Istar), de beroemde Venus-godin van de Assyriërs, de godin van de vruchtbaarheid èn van de oorlog. Ze droeg de titel 'de koningin van de hemel'. Ze werd vooral door vrouwen vereerd om vruchtbaarheid te verkrijgen[1]. De Anatolische tegenhanger van Astarte is de Artemis van Efeze, een vruchtbaarheidsgodin die in het bijbelboek Handelingen wordt genoemd.

  De Grieks bewerkte versie van Astarte is Aphrodite, de godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. De Romeinen noemden haar Venus

  Voetnoten

  1. ↑ Aantekeningen bij de Petrus Canisius-vertaling van Jer. 7:18

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (5)
  Bekijkt 5 van de 5 reacties: bekijk alles
  Kees, is het zinvol om hier nog wat uit te breiden? Bijvoorbeeld dat het (seculiere) paasfeest, in het Engels de naam Easter heeft, dat etymologisch is afgeleid van Ishtar, en langs die lijn, van Astarte? In die zin een viering van 'nieuw leven'? Denk aan de eieren.
  Geplaatst 16:36, 26 aug 2009
  Fedor, ga je gang, zolang je beweringen maar te funderen/terechtvaardigen/aannemelijk te maken zijn. Denk bijv. aan bronvermelding om je beweringt te staven.
  Geplaatst 19:00, 26 aug 2009
  Als bron denk ik bijvoorbeeld aan het boek The Two Babylons, door ds. Alexander Hyslop.
  Geplaatst 15:52, 30 aug 2009
  Ik ken het boek niet van inhoud, wel van naam.
  Geplaatst 21:20, 30 aug 2009
  Kom er later nog wel op terug, ben erg druk met vertaalwerk. Hopelijk komen er nog meer gebruikers op christipoedia om te helpen.
  Geplaatst 11:48, 18 okt 2009
  Bekijkt 5 van de 5 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.