Bernice

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bernice

  Bernice (ook Julia Berenice genoemd) was een dochter van koning Herodes Agrippa I en een zus van koning Herodes Agrippa II. Zij wordt drie maal in de Bijbel genoemd, en wel in het boek Handelingen (Hand. 25:13-26:32). Haar naam betekent “zegebrengster”. Zij hoorde het getuigenis en de verdediging van de apostel Paulus aan. 

  Samen met haar broer koning Herodes Agrippa II (in Handelingen kortweg Agrippa genoemd) luisterde zij naar de verdediging van de apostel Paulus.

  Hnd 25:13 Nadat nu enige dagen waren voorbijgegaan, kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten.
  (…)
  Hnd 25:23 De volgende dag kwamen Agrippa en Bernice met grote praal en gingen de gehoorzaal binnen met de oversten en de aanzienlijkste mannen van de stad; en op bevel van Festus werd Paulus voorgebracht.
  (…)
  Hnd 26:30 En de koning stond op en de stadhouder en Bernice en zij die bij hen zaten;
  (TELOS)

  Festus_Agrippa_Bernice_Paulus.jpg

  A
  fbeelding: Paulus verdedigt zich voor Festus, Herodes Agrippa II en Bernice.

  Bernice werd in 28 na Chr. geboren en trouwde eerst met een broer van haar vader, haar oom, die eveneens Herodes heette en koning van Chalcis was van 37 - 48 na Chr. Ter onderscheiding van de andere Herodessen wordt hij 'Herodes van Chalcis' genoemd. Na diens dood in 48 na Chr. leefde Bernice met haar broer Agrippa II samen. De verhouding van Bernice en haar broer vond men indertijd verdacht. Er was een kwaad vermoeden van bloedschande.

  In 60 na Chr. maakten koning Agrippa II en Bernice – zij was toen 32 jaar oud - hun opwachting bij de nieuwe Romeinse landvoogd Festus te Caesarea. Bij die gelegenheid liet Festus de gevangen apostel Paulus voor hen verschijnen.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.