Berseba

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Berseba

  Berseba (ook gespeld Ber-seba; Hebr. Beër Sheva) is een plaats in Israël. De naam “Berseba” betekent “put van de eed”, “put waar gezworen”, of “zeven putten”. De naam werd gegeven aan de plaats waar Abraham en de Filistijnse vorst Abimelech een vredesverbond sloten, dat bevestigd werd door een eed.

  Ge 21:31 Daarom noemde men die plaats Ber-seba, omdat die beiden daar gezworen hadden.
  Ge 21:32 Alzo maakten zij een verbond te Ber-seba. Daarna stond Abimelech op, en Pichol, zijn krijgsoverste, en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen.
  (SV)

  Naderhand werd Berseba de woonplaats van Abraham en van Izaäk, die er ook een welput groeven.

  Berseba_Abrahams_welput.jpg
  Foto[1]: 'Abrahams welput' in Berseba, foto gemaakt ca. 1950-1977.

  De naam "Berseba" ging van de plaats der eedzwering over op de stad die er was of ontstond.

  Nadat Jacob vernomen had dat Jozef nog leefde, vertrok hij met al wat hij had naar Egypte. Onderweg bracht hij te Berseba offeranden aan de God van zijn vader Izak (Gen. 46:1).

  Berseba kwam door het lot in het grondgebied van de stam Simeon (Joz. 19: 1, 2), zie kaart.

  Richteren-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: Beerseba gelegen in het grondgebied van de stam Simeon.

  Na de vestiging van Israël in het beloofde land wordt Berseba steeds aangeduid als het meest zuidelijke deel van erfelijk bezeten land, zoals Dan wordt aangewezen als op het meest noordelijke punt. Daarom was “van Dan tot Berseba” de gewone uitdrukking voor het hele grondgebied, zelfs in de dagen van Salomo, die een uitgestrekt rijk regeerde:

  1Kon 4:25 En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo.
  (HSV)

  De profeet Amos waarschuwt de mensen niet te vertrouwen op beroemde plaatsen als Bethel, Gilgal of Berseba; niet te vertrouwen op vroegere zegen: ze moeten de HEER zoeken en leven (Amos 5: 5,6; Amos 8: 14).

  Na de terugkeer van de ballingen gingen een aantal van hen te Berseba wonen en van daar in noordelijke richting naar het dal van Hinnom (Neh. 11: 27, 30.)

  Er waren in de 19e eeuw nog twee belangrijke bronnen in de streek, die uitnemend water gaven, naast vijf kleinere.

  In 2008 was de staad Berseba met 186.800 inwoners de zesde stad van Israël. 

  Berseba_2007.jpg

  Berseba gezien vanaf de weg naar Eilat. Foto: Kees Langeveld, 2007.

  Meer informatie

  Artikel Beër Sjeva op wikipedia

  Bronnen

  In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Beersheba. George Morris, 1899.

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.

  2. ↑ Foto gemaakt door de American Colony Photo Department of de Matson Photo Service. Bronpagina op Loc.gov. 

  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Berseba_2007.jpg
  Berseba. Foto: Kees Langeveld, 2007
  97.9 kB09:00, 13 mei 2011Kees LangeveldActies
   Berseba_Abrahams_welput.jpg
  Geen beschrijving
  61.26 kB08:30, 13 mei 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.