Bewindvoerder

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bewindvoerder

  Een bewindvoerder is degene die een rechthebbende in en buiten rechte vertegenwoordigt. 

  Het woordenboek van Van Dale definieert een bewindvoerder: „iemand die het bewind voert over een zaak, een boedel enz., m.n. voorlopig of als plaatsvervanger

  synoniem: beheerder."[1] 

  Jezus Christus is niet de Bewindvoerder van de waarachtig gelovige, daar deze laatste niet rechthebbende is. Dat wil zeggen, de gelovige is weliswaar rechtverkrijgende op grond van genade en belofte, maar niet op grond van zelfverworven recht. 

  Joh 1:12 Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven;
  (TELOS)

  Sommigen wijzen het daarom af om de gelovige zonder meer als rechthebbende aan te merken. 

  Overigens zal de aanstaande Bruid van het Lam zich daar weinig of niet mee bezig houden, terwijl zij er van doordrongen is dat buiten enige inzet van haarzelf aan alle rechtseisen door haar aanstaande Bruidegom volkomen en daarmee afdoend voldaan is.

  Voetnoot

  1. ↑ Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.