Bijbelgetrouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bijbelgetrouw

  Bijbelgetrouw (of Schriftgetrouw) is trouw zijn aan de Bijbel (of Schrift) als het Woord van God. Deze houding is gebaseerd op de overtuiging (1) dat de Bijbel het onfeilbare en gezaghebbende woord van God is, dat betrouwbaar spreekt over God, de mens en de wereld, over natuur en geschiedenis, over verleden en toekomst; (2) dat de Bijbel belangrijker en gezaghebbender is dan menselijke leringen, regels en tradities. 

  Bijbelgetrouwe theologen houden tegenover het rationalisme en de kritisch-wetenschappelijke bijbelwetenschap vast aan de waarheid van het Schriftwoord. Enkele voorbeelden zijn de Duitse theoloog E.W. Hengstenberg (1802-1869) en de Nederlandse theoloog Mart-Jan Paul. 

  Bijbelgetrouwheid is geen waarborg voor eenstemmigheid. Bijbelgetrouwe gelovigen zijn het niet in alles eens als het gaat om wat de Schrift leert. Ze kunnen van mening verschillen bij voorbeeld ten aanzien van de tijd van de opname van de gemeente van Jezus Christus. 

  De Vereniging Bijbel en Onderwijs behartigt bijbelgetrouw onderwijs: onderwijs mede gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbel, waarbij de docenten trouw zijn aan de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God.

  Bijbelgetrouwzoeken.nl bevat een aangepast Google zoekmachine die in bijbelgetrouwe sites zoekt. Bijbelgetrouw wordt daar een site genoemd:

  • als de Bijbel als het onfeilbare en betrouwbare woord van God wordt gezien, en
  • als de Bijbel belangrijker en gezaghebbender is dan menselijke leringen, regels en traditie, en
  • als de uitleg en toepassing van de Bijbel kenbaar is voor bijbelgetrouwe christenen in verscheidene geloofsgroepen, niet alleen voor christenen in groep x.

  Meer informatie

  W.J.J. Glashouwer, W.J. Ouweneel, L.W.G. Blokhuis, De roeping tot bijbelgetrouw wetenschappelijk onderwijs. Uitgever Stichting Evangelische Hogeschool, 1977. ISBN 9063270011, 9789063270018. Pagina's: 21.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.