Bijbellezen/onderzoeken (stappenplan)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bijbelstudie

  Stappenplan voor bijbelonderzoek:

  • 1. Lees een tekst eerst helemaal goed door.
  • 2. Lees woord voor woord en zoek de betekenis van een woord, die je niet kent, op.
  • 3. Lees de hele pericoop waarin de tekst staat. (hoofdstuk of deel, soms enkele verzen)
  • 4. Bekijk het gedeelte op 7 punten en vraag je af wat de betekenis is:
  • a. Wie: De personen uit de pericoop (bijz. in de tekst) (pers. voor-)naamw.
  • b. Waar: de plaats waar.
  • c. Wanneer: in welke tijd, na of voor.
  • d. Wat: de handelingen (werkwoorden), geschiedenis, omstandigheden,   achtergronden (bijb. Aardrijks- en oudheidkunde                                                        
  • e. Welk doel: climax; hoogtepunten, dieptepunten van de pericoop. 
  • f. Waarom hier: verband met voorgaand, volgend gedeelte, plaats in bijbelboek.
  • g. Wij: wat betekent het voor ons, deze tijd, wat zegt God mij; verband met christelijke leer: catechismus(-sen), geloofsbelijdenissen, Dordtse leerregels, (dat bewaard voor afdwalen en inlegkunde).

  Dat  is heel wat, maar je kunt dit stukje bij beetje doen. Je hoeft niet alle punten in een keer te doen. En niet altijd kun je alle punten erin vinden.

  1e hint: ‘een nieuwe pericoop’ begint vaak met, bijv: (En) er was (Joh. 3:1) het geschiedde, of een tijdsaanduiding, ook wel met ‘Toen…’, of bijv. een feest: Johannesevangelie; Lees begin: 7:1,2 - …. tot waar loopt deze pericoop door? 

  Of bepaling van een bepaalde plaats of gebeuren: Matth. Zie 1:1; dan 1:18; 2:1; 2:13 enz.

  Vb.: Genesis: in 10 toledooth (geboorte-, geslachtsregisters, lijsten) (persoons-) geschiedenissen te verdelen.    

  1. Gen 1:1- 2:3 inleiding
  2. Gen. 2:4: de geboorten des hemels…
  3. Gen. 5:1: Dit is het boek van Adams geslacht                                                        

  Probeer de andere 7 maar te vinden…

  2e hint: Als je de boeken/sites hebt met grondtekstuitleg, doe je dat bij punt 2.         Je kijkt dan ook of een woord meermalen wordt gebruikt (extra nadruk heeft)

  Je let daarbij ook op de tijdsvorm van het werkwoord, bijv. ‘kennen’, Joh. 1: 26, 31,33. Je kunt woorden ook op betekenis ‘bekijken’ door concordant onderzoek: welke betekenis heeft het hier en welke op (een) andere plaats(-en). En verschillende vertalingen (maar dan wordt het steeds breder).

  3e hint: Let niet te veel op de hoofdstuk en versindeling, want soms moet je doorlezen en niet stoppen. Soms begint een gedeelte niet waar het hoofdstuk begint, maar ergens anders. Maleachi heeft in het Hebreeuws 3 hoofdstukken. In de Statenvertaling e.a. echter 4.

  Al die cijfers zijn later ingevoegd. Lees alsof je – net als een kind - leert lezen, spellend, woord voor woord. Die let ook niet echt op verzen en hoofdstukken.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.