Canon

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Canon

  Canon betekent [1]:

  1. het geheel van door de kerk erkende Bijbelboeken
  2. hetgeen in brede kring wordt erkend
  3. jaarlijks op te brengen bedrag, met name bij erfpacht
  4. in de muziek: een zangstuk waarbij elke partij op een ander ogenblik inzet

  Het woord "canon" is afgeleid van het Griekse woord "kanoon", dat op zijn beurt afgeleid is van "kane" (een recht riet, een roede). Het Griekse woord "kanoon" wordt figuurlijk gebruikt in de zin van richtsnoer, voorschrift in logica, ethica en spraakkunst.

  Het Griekse woord “kanoon” komt in de betekenis van "leefregel" voor in Gal. 6:16.

  Ga 6:15 Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping.
  Ga 6:16 En allen die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israel van God.
  (TELOS)

  Flp 3:16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn.
  (HSV)

  De lijst van Goddelijke geinspireerde en gezaghebbende boeken die we tot de Bijbel rekenen, noemen we de "Canon van de Bijbel", kortweg ook de Canon. De boeken worden canoniek genoemd.

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus Van Dale's online woordenboek, 2011. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.