Christenvervolgingen

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  was in die tijd

  De christenvervolgingen ontstonden gelijk na de dood van Jezus onder de Joden. Waarschijnlijk was dit zeer kleinschalig omdat de christenen een Joodse sekte was in die tijd.

  Nero

  De eerste grote vervolgingen ontstaan onder Nero (37-68). Nero was keizer van 54 n.C tot 68 n.C. Nero gaf de christenen de schuld van de grote brand in 64. Hij liet ze heirvoor oppakken. Nero is vooral bekend door de christenen die hij als fakkel gebruikte in zijn achtertuin. Nero was buitensporig gewelddadig, wat niet in dank werd afgenomen door heidense schrijvers (Tacitus).

  Trajanus

  Keizer Trajanus (53-117) was keizer van 98-117. Onder Trajanus moesten christenen Christus vervloeken om verder te leven. Trajanus liet christenen niet opzoeken en iemand mocht niet anoniem een christen opgeven. Toch zijn er vele christenen onder Trajanus vermoord.

  Decius

  Decius (190/201-251) regeerde vanaf 249 tot 251. Decius beval dat iedereen hem een offer moest komen brengen. Christenen werden hierdoor in 4 groepen onderverdeeld.

  1. Libellatici: De Christenen die een libellum kochten

  2. Thurificati: De Christenen die wierrook brandden

  3. Sacrificati: De Christenen die offerden

  4. Confessores: De Belijders

  In deze tijd was er een hevige discussie in de kerk of de gevallen christenen wel terugmochten in de kerk.

  Diocletianus

  Tussen 303 en 305 waren er hevige christenvervolgingen onder Diocletianus. Diocletianus wilde het christendom uitroeien door:

  1. Liquidatie van de kerkelijke leiding

  2. Verwoesting van alle kerken

  3. Vernietiging van alle  Christelijke literatuur

  4. Uitmoorden van alle Christenen

  De vervolging stopt bij zijn dood.

  Het einde van de vervolgingen in de vroege kerk.

  De christenvervolgingen stopten toen Constantijn in 312 aan de macht komt. Hij maakt van het christelijk geloof de staatsgodsdienst.

  Kruistochten 

  De oorsprong van de kruistochten was het uitroeien van de verdrukking van de kerk in Israël.

  Christenvervolgingen vandaag de dag.

  Vandaag de dag kunnen wij elke dag wel lezen over christenvervolgingen. Vooral in Islamitische landen en communistische landen komt christenvervolging voor. Noord-Korea staat op nummer 1 met christenvervolging.

  Organisaties tegen christenvervolging:

  Open doors
  SDOK
  ICC

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.