Christus in het Oude Testament

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen 

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...Oude_Testament

  De vele plaatsen die in het Oude Testament op de Heer Jezus betrekking hebben, geven wel aanleiding Hem "de Christus der schriften" te noemen (Joh. 7: 42). 

  • het Zaad der vrouw, Gen. 3 : 15, Gal. 4 : 4
  • het Zaad van Abraham, Gen. 22 : 18, Gal. 3 : 16
  • Silo (rustaanbrenger), Gen. 49 : 10, Matth. 11:28-29
  • Paaslam, Ex. 12 : 3-10, 1 Kor. 5 : 7
  • Offers, Lev. 1-5, Hebr. 10:5
  • Hogepriester, Lev. 8 : 12, Hebr. 9 : 11-12
  • Koperen Slang , Num. 21 : 8-9, Joh. 3 : 14
  • Profeet Deut. 18:15, 18; Hand. 3 : 20-22
  • Verlosser Job 19 : 25, Efeze 1:7 e.a.p.
  • Gezalfde Ps. 2 : 2, Luk. 4 : 18 en Joh. 1 : 42
  • Zoon van God, Ps. 2 : 7, Mark. 1:1 e.a.p
  • Zoon des mensen, Ps. 8 : 5, Hebr. 2:6 e.a.p. 
  • Heilige, Ps. 16 : 10, Hand. 13 : 35 
  • Here, Ps. 110 : 1, Matth. 22 : 44, 
  • Priester, Ps. 110 : 4, Hebr. 7 : 17
  • Spruit, Jes. 4:2, Jer. 23:5; Zach. 3:8; 6:12
  • Immanuel, Jes. 7 : 14, Matth. 1 : 23
  • Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9 : 5,6
  • Rijsje = scheut = nezer, Jes. 11 : 1, Matth. 2 : 23
  • Mijn knecht, Jes. 42 : 1, Matth. 12 : 18
  • Heiland, Jes. 45 : 15, Joh. 4 : 42
  • de Rechtvaardige, Jes. 53 : 7, Hand.3:14 e.a.p.
  • Lam, Schaap, Jes. 53 : 11, Joh. 1:29 e.a.p.
  • Onze Gerechtigheid, Jer. 23 : 6, 1 Kor. 1 : 30
  • de Herder, Ezech. 34 : 23, Joh. 10:11 e.a.p
  • Messias, Dan. 9 : 25-26, Mark. 8:30-31en Joh. 1 : 42
  • Heerser, Micha 5 : 1, Matth. 2 : 6
  • de Engel des verbonds, Mal. 3 : 1, Matth. 11 : 10
  • Zon der gerechtigheid, Mal. 4 : 2, 
  • benen mochten niet gebroken vvorden, Ex. 12 : 46, Joh. 19:33-36
  • de woede van zijn vijanden, Ps. 2 : 1-4, Hand. 4:25 e.a.p.
  • de smartkreet: van God verlaten te zijn, Ps. 22 : 2, Matth. 27:46 en Mark. 15 : 34
  • doorboort op het kruis, Ps. 22 : 17-1, Joh. 20 : 25-27
  • lot werpen over zijn gewaad, Ps. 22 19, Matth. 27 : 35
  • heilige ijver, Ps. 69 : 10, Matth. 21 : 12
  • azijn te drinken geven, Ps. 69 : 22, Matth. 27 : 34
  • optreden in Galilea, Jes. 8 : 23, Matth. 4 : 14-16
  • zachtmoedig, Jes. 42 : 2-3, Matth. 12 : 17-20
  • wonderen en genezing, Jes. 53 : 4, Matth. 8 : 16-17
  • in Bethlehem geboren, Micha 5 : 1, Matth. 2 : 1
  • intocht in Jeruzalem, Zach. 9 : 9, Matth. 21 : 4-5
  • verraden voor 30 zilverlingen, Zach. 11 : 12, Matth. 26 : 15
  • met een speer doorboord, Zach. 12 : 10, Joh. 19 : 37
  • verlaten van zijn vrienden, Zach. 13 : 7, Matth. 26 : 31

  Bronnen 

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 4 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 11-12.  Hieruit is, onder toestemming, in februari 2012 tekst opgenomen. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.