Chronologie - Koningen, Juda, Israël

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...C3%ABl_en_Juda

  De onderstaande chronologie en tevens synchronisatie met Egypte sluit aan op het artikel Chronologie - Abraham tot uittocht (2). De synchronisatie is ontleend aan het voorstel van Velikovsky (zie daarover het artikel Chronologie - Abraham tot uittocht (1). 

  De gangbare geschiedschrijving plaatst het begin van de 18e dynastie in 1570 v. Chr., de 19e dynastie (in onderstaand schema dezelfde als de 26e dyn.) in 1293 v. Chr., de 25e dyn. in 747 en de 26e dyn. in 664 v. Chr. Bij nader onderzoek blijkt de door Velikovsky gegeven volgorde van de genoemde dynastieën, zoals vermeld in het overzicht hieronder, zeer goed aan te sluiten bij de Bijbelse chronologie en daarmee vrijwel zeker meer waarheidsgetrouw te zijn. De jaartelling gaat er van uit dat de uittocht in 1472 voor Christus plaats vond.

  Omdat voor de ene koning het aantal regeringsjaren anders berekend wordt in de Heilige Schrift dan bij de andere koning, is het wel eens puzzelen om het geheel kloppend te maken. Dat laat ons ook wel zien dat we niet te maken hebben met een 'achterafverhaal'. Bij enkelen telt het jaar, waarin men koning werd en (of) het jaar van overlijden als volledig jaar mee. Anderen beginnen hun regeringsjaar te tellen, nadat het lopende jaar afgelopen was en een nieuw kalenderjaar begon. Verwarrend kan het zijn wanneer een kroniekschrijver de ene keer het totaal aantal regeringsjaren noemt met inbegrip van het aantal jaren dat hij coregent (mederegeerder met de vader b.v.) was en de andere keer niet. Koning Menahem van Israël moest zijn macht delen met zijn rivaal Pekah. Verwijzingen naar Pekah gaan er soms van uit dat de jaren van gedeelde macht voor Pekah meegeteld moesten worden. In 2 Kronieken 16:1 wordt gesproken over het zesendertigste jaar van het koninkrijk van Asa. De kroniekschrijver bedoelt daarmee zesendertig jaar nadat de dynastie van Asa begon, dat wil zeggen na de dood van Salomo. Toen koning Achaz van Juda stierf was hij 36 jaar oud en zijn zoon Hiskia heel jong. Mogelijk was de moeder van Hiskia, koningin Abi, de eerste jaren regentes. Al met al moet gezegd worden, dat er in de vermelding van het aantal regeringsjaren in de Bijbel geen onjuistheden of verschrijvingen vermoed mogen worden.

  Toen Ezechiël sprak over 390 jaar (Ezech. 4:3-4), bedoelde hij waarschijnlijk de periode tussen de inwijding van de tempel 987 tot de eerste wegvoering in 597 voor Christus. Al die tijd was het volk ongehoorzaam geweest aan het Verbond en ging de HEERE volvoeren waarmee Hij in 1 Koningen 9:7 dreigde.  

    

  1076  Hand. 13:21 Saul   Egypte
  1050     Ahmose 18e dyn.
  1036  1 Kon. 2:11 David    
  1025     Amenophis I
  1004     Thoetmosis I
   997   1 Kon. 6:1 Salomo    
   993     Thoetmosis II
   990 Juda Israël Hatsjepsoet
   969     Thoetmosis III
   958 Rehabeam Jerobeam  
   941   1 Kon. 15:1-2 Abiam    
   938   1 Kon. 15:9-10,33 Asa    
   936   1 Kon. 15:25,28   Nadab Amenophis II
   935   1 Kon. 15:33   Baësa  
   917        Thoetmosis IV
   912   1 Kon. 16:8,10   Ela  
   911   1 Kon. 16:10,15   Zimri  
           1 Kon. 16:16,23   Omri  
           1 Kon. 16:21   Tibni  
   908     Amenophis III
   907   Omri  
   900   1 Kon. 16:29   Achab  
   896   1 Kon. 22:41,42 Josafat   Echnaton
   880     Semenchkare
        Toetanchamon
   879   Ahazia  
   877   2 Kon. 3:1   Joram (coregent)  
   875     Eje
   874     Osorkon II   22e dyn.
   872 Jehoram    
   869   2 Kon. 1:17   Joram  
   866   2 Kon. 8:25-26 / 9:29 Ahazia    
   865   2 Kon. 10:36 Athalia Jehu  
   858   2 Kon. 12:1 Joas    
   850     Takelot II
   835   2 Kon. 13:1   Joahaz  
   825     Sjesjonq III
   821   2 Kon. 13:10   Joas   
   819   2 Kon. 14:1-2 Amazia    
   818   2 Kon. 15:1   Jerobeam (coregent)  
   805   2 Kon. 14:17      
   805   2 Kon. 14:23   Jerobeam II  
   802   2 Kon. 15:1-2 Azaria=Uzzia (coregent)    
   790   2 Kon. 15:1 Azaria=Uzzia    
   772     Pamai
   767     Sjesjonq V
   764   2 Kon. 15:8   Zacharia  
   763   2 Kon. 15:13   Sallum  
           2 Kon. 15:17   Menahem  
   761   (Pekah)  
   759   2 Kon. 15:5,32-33 Jotham (coregent)    
   752   2 Kon. 15:23   Pekahia  
   750   2 Kon. 15:27 Jotham Pekah  
   743   2 Kon. 16:1-2 Achaz    
   730   2 Kon. 15:30/ 17:1   Hosea  
   727   2 Kon. 18:1-2 Hiskia (Abi coregentes tot 1716)   Osorkon IV
   722   Samaria ingenomen  
   714     Sjabataka  25e dyn.
   711     Taharka (usurpator)
   699     Taharka
   697   2 Kon. 21:1 Manasse    
   666     Tanotamoen
   661     Horemheb (generaal)
   641   2 Kon. 21:19 Amon    
   639   2 Kon. 22:1 Josia   26e dyn.
   634     Ramses I = Necho I
   632     Seti de Grote = Psammetichus II
   612     Ramses II=Necho II
   608   2 Kon. 23:31 Joahaz    
           2 Kon. 23:34,36 Jojakim    
   597  2 Kon. 24:8 Jojachin    
          2 Kon. 24:17-18 Zedekia    
   586  2 Kon. 25 Jeruzalem ingenomen    
          2 Kon. 25:22-25 Gedalja stadhouder    
         
   569     Merenptah = Hofra Apriës
   562     Amasis
         
         
         

  Lit.: * Immanuel Velikovsky - Ages in Chaos. A reconstruction of ancient history from the Exodus to King Akhnaton. (Londen 1971) / * Immanuel Velikovsky - Oedipus and Akhnaton. Myth and history. (Londen 1960) / * Immanuel Velikovsky -Ramses II en zijn tijd (Deventer 1980) / * W. de Visser - Herschreven Geschiedenis. Bijdrage aan de vorming van een Bijbels paradigma (Zoetermeer 2010) /   * Peter A. Clayton - Chronicle of the Pharaohs (Londen 1994) / * Christiane Ziegler - The Pharaohs (Londen 2002) / * Regine Schulz en M. Seidel - Egypte, het land van de farao's  (Keulen 1997)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.