Chronologie - Richteren

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...gie:_Richteren

  Onderstaand overzicht sluit aan op het artikel Chronologie - Abraham tot uittocht (2)

   

  jaar voor Christus - Richters vervolg 1e dyn. Babylon vervolg Assyrië
       
  1472   Uittocht   14 Nisan   (in Egypte begint de Hyksosperiode)
  1453 Ammi-saduqa  
  1433 Samsu-ditana  
  1432   Jozua / intocht 14 Nisan te Gilgal    
  1420   veldslag te Ajalon / de 'oudsten'    
  1400   Ashur-nadin-ahhe
  1390 Kassieten / Babylon Eriba-Adad
  1380-1340   Othniël   (Richt. 3:11)    
  1374 Kadashman-Enlil  
  1363   Ashuruballit I
  1359 Burnaburiash I  
  1327 Kurigalzu II Enlil-nirari
  1322            Ehud (Richt. 3:30)    
  1317      Arik-den-ili
  1305   Adad-nirari
  1302-1282   Samgar  (Richt. 4:3/5:6)    
  1282-1242   Debora en Barak (Richt. 5:31)    
  1273   Salmaneser I
  1263 Kadashman-Enlil II  
  1244   Tukulti-ninurta
  1242 Kashtiliash IV  

  1235-1195   Gideon (Richt. 8:28)

     
  1226 Adad-shuma-usur  
  1208   Ashur-nadin-apli
  1195-1192   Abimelech (Richt. 9:22)    
  1193-1170   Tola (Richt. 10:2) 2e dyn. van Isin  
  1171-1149   Jaïr  (Richt. 10:3)    
  1157 Marduk-kabit-ahheshu  
  1146-1106   Eli  (1 Sam. 4:18)    
  1139 Iti-marduk-balatu  
  1132-1126   Jefta (Richt. 11:26/12:7)    
  1131 Ninurta-nadin-shumi  
  1129-1110   Simson (Richt. 16:20)    
  1126-1119   Ebzan  (Richt. 12:9)    
  1124 Nebuchadnezzar I  
  1120-1110   Elon  (Richt. 12:11)    
  1115   Tiglatpileser I
  1110-1102   Abdon (Richt. 12:13-15)    
  1106           (Samuël) Slag bij Afek    
  1103 Enlil-nadin-apli  
  1100 Marduk-nadin-ahhe  
  1085   Samuël, slag bij Mizpa (1Sam.7:2)    
  1083 Marduk-zhapik-zeri  
  1077   Saggal-apal-ekur
  1076   Saul koning    
  1074      Ashur-bel-kala
  1068 Adad-apla-iddina  
  1026      einde 2e dyn. v. Isin  
          
  1036   David koning te Hebron    
  1029   David koning te Jeruzalem    
   997    Salomo koning    
   993    Begin tempelbouw (1 Kon. 6:1)    480 jaar na de uittocht  

  In het jaar 1420 is Jozua overleden. Hij werd 110 jaar oud (Richt. 2:8). Hij moet dus kort na de gebeurtenis in het dal van Ajalon zijn overleden. De oudsten hebben het bestuur overgenomen tot in 1388 de laatsten van hen zijn overleden. Cuschan Rischataïm van Syrië onderdrukt daarna gedurende acht jaar het volk. Deze periode (1420-1388) wordt beschreven in Richteren, de hoofdstukken 1, 2, 3 (tot vers 8), en de hoofdstukken 17 tot en met 21.

  In 1322 wordt Eglon door Ehud gedood. Er komt dan een periode van rust voor het volk van Israël gedurende 80 jaar (!322-1242). Voor een bepaalde regio blijkt op een gegeven moment de rust heel betrekkelijk. Tijdens het richterschap van Samgar ging men uit veiligheidsoverwegingen via sluipwegen op pad (Richt. 5:6). De periode van rust tijdens Debora en Barak beslaat de tweede helft van de 80 jaar.

  Gedurende de periode 1149 tot 1129 (het optreden van Simson) werd Israël onderdrukt door de Filistijnen. Eveneens na de slag bij Afek in 1106 tot de slag bij Mizpa in 1085. Richteren 13:1 spreekt over beide perioden samen. Waarschijnlijk trad Samuël pas werkelijk als richter op tijdens de slag bij Mizpa en daarna, zelfs nog tijdens de regering van Saul.

  Paulus spreekt in Hand. 13:20 over een periode van omtrent 450 jaar. Mogelijk bedoelde hij de periode vanaf de geboorte van Mozes in 1552 tot de dood van Eli in 1106 en Samuël zijn taak over nam. Eveneens kan gedacht worden aan de periode van ongeveer 450 jaar tussen Abrahams offer in 1872 met de bevestiging van de Goddelijke belofte aan hem (Hand. 13:17a) en 1420 toen de veldslag in het dal van Ajalon plaats vond (Hand. 13:19).

  Lit. * Dr. C.J. Goslinga het boek der Richteren I  (korte verklaring der Heilige Schrift, Kampen 1951) / * Hans J. Nissen - Geschichte Alt-Vorderasiens  (München 1999)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.