Chusas

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Chusas

  Chusas was de huisverzorger (rentmeester) van Herodes Antipas (Luk. 8 : 3), wiens vrouw Johanna uit dankbaarheld voor haar genezing, een navolgster van de Heer Jezus Christus werd.

  De naam Chusas is in het Grieks van het Nieuwe Testament Χουζας, Chouzas, en is de Griekse vorm van de Hebreeuwse eigennaam Chuza. De naam betekent ‘de ziener’[1] en komt in de Bijbel 1x voor: Luk. 8:3

  Lu 8:1 En het gebeurde daarna, dat Hij rondreisde door stad en dorp, terwijl Hij predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde, en de twaalf waren bij Hem, 
  Lu 8:2 en enige vrouwen die van boze geesten en ziekten waren genezen: Maria, Magdalena geheten, van wie zeven demonen waren uitgegaan, 
  Lu 8:3 en Johanna, de vrouw van Chusas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die hen dienden met hun bezittingen.
  (TELOS)

  Daar het volgen en dienen van Jezus door Johanna niet heeft kunnen geschieden zonder toestemming van haar echtgenoot, moet ook Chusas Jezus genegen zijn geweest, zoals wij dit ook van twee anderen uit de omgeving van Herodes Antipas, de koninklijke hoveling (Joh. 4 : 47) en Manahem, de jeugdvriend van Herodes (Hand. 13: 1) weten. Dit is een bewijs, dat de Heer ook uit de meest verleidelijke omgeving zielen voor zich weet te winnen.

  Bron

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Chusas. Hieruit is op 31 okt. 2015 tekst genomen en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.