Clemens

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Clemens 

  Clemens (Eng. Clement; Fr. Clément; Du. Klemens) was een medearbeider van de apostel Paulus en wellicht een lid van de gemeente te Filippi.

  De naam Clemens is van Latijnse oorsprong en betekent ‘mild, zachtmoedig, genadig’. In het Grieks Κλημης, Klemes, klemtoon op de Kle; de Griekse vorm van de Latijnse eigennaam Clemens. De naam komt op één plaats in het Nieuwe Testament voor. In een brief aan de gelovigen in de Macedonische stad Filippi schrijft Paulus:

  Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. (TELOS)

  Volgens de overlevering (Origenes, Hiëronymus e.a.) is hij dezelfde persoon als Clemens die tegen het einde van de eerste eeuw opziener in Rome was, volgens Irenaeus van 92 – 101 n.C..

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.