Dioscuren

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Dioscuren

  Dioscuren (Dioskuren) is de benaming voor de halfgoden Castor en Pollux, zonen van de Griekse oppergod Zeus (de Romeinse god Jupiter). De naam "Dioscuren" betekent letterlijk "zonen van Zeus". De apostel Paulus en die met hem naar Rome gingen, voeren op een schip met de Dioscuren als kenteken. Ze waren aan de voorsteven gebeeldhouwd of geschilderd.

  Hnd 28:11 Na drie maanden nu voeren wij af op een schip dat op het eiland had overwinterd, een Alexandrijns schip met de Dioscuren als kenteken.
  (TELOS)

  De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling hebben de verklarende vertaling "Castor en Pollux". De NBG51-vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 hebben "Dioskuren" resp. "Dioscuren". 

  Hnd 28:11 En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had.
  (HSV)

  Castor en Pollux, ook aangeduid met de Griekse namen Kastor en Polydeukes, waren de tweelingzonen van Zeus en Leda, de echtgenote van de Spartaanse koning Tyndareos, en werden bij de Griekse en Romeinse zeelui beschouwd als de beschermgoden van de zeevaart. 

  "De apostelen waren geen beeldenstormers of mensen die de heidenen eerst hun valse goden wilden ontnemen, voordat zij hun de heerlijkheid van de enige levende God voor ogen hadden gesteld."[1] 
  (K. Willinger)

  "De ware banier waaronder Paulus met de zijnen voer, was de kruisbanier van Jezus Christus, waarop geschreven staat: "in dit teken zult gij overwinnen."[2] 
  (Karl Gerok)

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Aangehaald in het bijbelcommentaar van Dächsel, Van Griethuijsen en Van Lingen bij Hand. 28:11.


   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.