Elisa

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Elisa

  Elisa, ook gespeld Eliza, was een belangrijke profeet in de geschiedenis van Israël. Hij was een leerling, metgezel en opvolger van Elia.

  Elisa verrichtte verscheidene wonderen:

  • Sloeg de wateren van de Jordaan, en ging er droogvoets door, 2 Kon. 2 :14;
  • Maakte het water bij Jericho met zout gezond, 2 Kon. 2 :19-22;
  • Vloekte de kinderen, die hem bespotten, waarvan 42 door twee beren werden verscheurd, 2 Kon. 2 :23,24;
  • Verzorgde in een plaats waar geen water was, drie legers met water, nl. de legers van Edom, Juda en Israël, 2 Kon. 3.
  • Vermeerderde de olie uit de fles van een weduwe, opdat zij haar schulden betalen kon, 2 Kon. 4 :1-7;
  • Beloofde een zoon aan een Semitische vrouw, en wekte die, toen hij gestorven was, op, 2 Kon. 4 :16-37;
  • Genas Naäman de Syriër van zijn melaatsheid, 2 Kon. 5 :1-19;
  • Strafte zijn knecht Gehazi met melaatsheid, vanwege diens leugens, 2 Kon. 5 :27;
  • Deed het ijzer van een bijl op het water drijven, 2 Kon. 6 :1-7;
  • Ontdekte de koning van Israël de geheime raadslagen van de koning van Syrië, en sloeg diens leger met blindheid, 2 Kon. 6 :12,18;
  • Voorzegde tijdens de grote hongersnood bij de belegering van Samaria, dat er de volgende dag grote overvloed zou zijn, 2 Kon. 7 :1 v.;
  • Voorzegde de dood van Benhadad, alsmede dat Hazaël hem zou opvolgen, 2 Kon. 8 :10,13.

  Bronnen

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 127. Hieruit is onder toestemming in mei 2011 tekst gebruikt. 
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.