Eva

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Eva

  Eva is de naam die Adam aan zijn vrouw gaf, nadat ze in de zonde waren gevallen en God gesproken had van "haar zaad" en van de “kinderen” die ze zou met smart zou dragen en baren.

  Ge 3:20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.
  (HSV)

  De oude Statenvertaling heeft Heva. De Hebreeuwse naam is chavvah, dat betekent 'leven, levend, die leven geeft, levengeefster'.

  Haar eerstgeborene, aan wie 'Levengeefster' het leven schonk, was een zoon, die ze de naam Kaïn (= 'gekregen') gaf.

  Ge 4:1 Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!
  (HSV)

  Eva werd gevormd uit een rib van Adam. God bouwde de rib tot een vrouw. Adam, de man (Hebr. ish) noemde haar aanvankelijk naar zichzelf, Isha, door de Statenvertalers in de 17e eeuw heel treffend met een nieuw Nederlands woord, 'Manninne', vertaald. Want zij was vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. (Zie verder bij Mannin).

  Eva wordt twee keer genoemd in het Nieuwe Testamen (1 Tim. 2:13; 2 Cor. 11:3). Een vrouw dient te zwijgen in de kerk: zij mag niet leren en gezag uitoefenen over de man, want Adam was geformeerd vóór Eva en Adam is niet verleid, maar de vrouw.

  1Ti 2:11 Een vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid laten leren;
  1Ti 2:12 maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn.
  1Ti 2:13 Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva;
  1Ti 2:14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding.
  1Ti 2:15 Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.
  (TELOS)

  Dit bedrog wordt op een andere plaats nader verklaard door erop te wijzen dat de slang Eva verleidde door haar sluwheid. Het is dezelfde vijand die nu probeert de heiligen te verstrikken (2 Kor 11:3).

  2Co 11:3 Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus.
  (TELOS)

  De eerste vrouw is een mooie voorafbeelding van de gemeente, die uit Christus is en aan Hem wordt voorgesteld (vgl. Ef 5:31-32).

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Eve. Hieruit is op 28 september 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.