Evangelie van het Koninkrijk

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...het_Koninkrijk

  Het evangelie van het Koninkrijk is de boodschap dat (1) de tijd is vervuld en (2) het Koninkrijk van God nabij is gekomen en (3) de mensen dit evangelie moeten geloven en (4) zich bekeren van hun zonden. 

  Johannes de Doper begon met de prediking van dit evangelie van het koninkrijk van God.

  Lu 16:16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en ieder dringt er met geweld binnen.
  (TELOS)

  Nadat Johannes was overgeleverd, zette onze Heer Jezus Christus de prediking voort. Hiertoe was hij ook uitgezonden (Luc. 4:43). 

  Mr 1:14 Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God
  Mr 1:15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie.
  (TELOS)


  Lu 4:43 Hij zei echter tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.
  Lu 4:44 En Hij predikte in de synagogen van Judea.
  (TELOS)

  In Christus Jezus was het Koninkrijk van God nabijgekomen. 

  De prediking door de Heer Jezus, de toekomstige Koning van Israël, ging gepaard met wonderen van herstel en genezing. 

  Mattheüs 4:23 En Hij trok in heel Galilea rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.
  (TELOS)

  De Koning en diens heerschappij werden echter verworpen. De Heer Jezus stierf aan het kruis. Boven zijn hoofd hing een bordje met de beschuldiging: Jezus van Nazareth, Koning der Joden

  Het Koninkrijk van God is tussen de verwerping van de Heer en Zijn wederkomst aanwezig in een verborgen vorm en valt grofweg samen met de christenheid. In de toekomst, wanneer het Koninkrijk van God in zijn openbare vorm nabij is, zal het evangelie van het Koninkrijk opnieuw verkondigd worden. 

  Mattheüs 24:14 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.
  (TELOS)

  Eens zal de Heer Jezus weerkomen, met macht en majesteit, vergezeld van engelen en verlosten, en zal Hij het Koninkrijk van God vestigen op aarde

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.