Evolutietheorie

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...volutietheorie

  De evolutietheorie is een wetenschappelijke (biologische) theorie over de ontwikkeling van de levensvormen inclusief de mens. De kern van de theorie is de hypothese dat alle levende wezens één gemeenschappelijke voorouder hebben en hun verscheidenheid te danken hebben aan de natuurlijke selectie van opgetreden variaties. Grondlegger van de theorie is Charles Darwin (1809-1882). In 1859 verscheen zijn beroemste en meest omstreden boek De oorsprong der soorten (The Origin of Species), waarin hij zijn evolutietheorie uiteenzette.  

  Inhoud:


  Darwin ontdekte bij vinken en schildpadden van de Galapagos verschillen per eiland. Deze verschillen leidden de natuuronderzoeker naar de evolutietheorie.

  Inhoud van de theorie

  Volgens de evoluthietheorie was het eerste leven dat op aarde ontstond een ééncellig organisme. De evolutietheorie gaat evenwel niet over de ontstaanswijze van het leven, maar over de ontwikkeling van het ontstane leven. De theorie vertelt niet hoe het eerste leven ontstaan is, maar wel dat het eerste leven een eencellig organisme was en hoe het leven zich vanaf de eerste cel verder ontwikkeld heeft.

  De theorie heeft twee pijlers:

  1. Gemeenschappelijke afstamming van al het leven op aarde: de stamboom van het leven
  2. Natuurlijke selectie van de best aangepaste organismen, 'survival of the fittest' als de aandrijver van de evolutie 

  Ontwikkeling van het leven

  Uit het eerste levende organisme zijn via vertakkingen alle soorten levende wezens op aarde afgestamd: de onderstelling van gemeenschappelijke afstamming. De ontwikkeling van het leven kan als een stamboom worden getekend. 

  Volgens de leer van de evolutie kunnen soorten veranderen. Ten tijde van Darwin bestaat deze ontwikkelingsgedachte al.

  Deze ontwikkeling gaat van enkelvoudig naar ingewikkeld.

  De evolutietheorie leert dat de ontwikkeling van de soorten levende wezens héél lang heeft geduurd, zo'n 4 miljard jaar lang. 

  Darwin ontdekte een aandrijver van deze ontwikkeling: natuurlijke teeltkeus (natuurlijke selectie). De titel van Darwins boek luidt De oorsprong der soorten door middel van natuurlijke selectie. De natuur kiest de best aan hun leefomgeving aangepaste organismen om te overleven. Let op: de sterkste (bijv. een kolossale dinosaurus) is niet altijd de best aangepaste.

  Volgens de evolutietheorie hebben vissen in de loop der tijd poten ontwikkeld. Deze 'potige' varianten gingen het land op. De fossiel Tiktaalik roseae, een dier met pootachtige vinnen, is aangewezen als een schakel in de ontwikkeling van zee- naar landdieren. Vogels stammen af van dinosauriërs die steeds meer in bomen leefden[13]. En walvissen stammen af van landdieren die al meer het water als leefgebied kozen. 

  Ontwikkeling en plaats van de mens

  Volgens de evolutietheorie is er een ontwikkelingslijn van eencellige naar de mens. De mens is ontstaan uit dierlijk leven. Eén van de voorouders in de geslachtslijn is een harige insecteneter ter grootte van een muis[14]. De mens is een diersoort die niet boven de natuur staat maar daar onderdeel van is. Hij is zelfs verwant met plantaardig leven. De bekende evolutionist Richard Dawkins heeft gezegd dat wij mensen neven zijn van chimpansees en in de verte neven van bananen en knolrapen[7]

  De volgende serie foto's toont de evolutie van de mens: video (Youtube, 3 minuten, Engels).

  evolutietheorie_apenfamilie_Apenheul.jpg
  Bord in het apenpark Apenheul te Apeldoorn, 2011. Bezoekers kunnen achter het bord hun hoofden in de openingen houden.
  Volgens de evolutietheorie zijn wij mensen familie van de apen. 

  Bewijsgronden

  Waarop steunt de evolutietheorie? Wat zijn haar gronden? Op welke gronden kan ze bewezen worden of tenminste aannemelijk worden gemaakt?

  Stephen Jay Gould, een van de bekendste verdedigers van de evolutietheorie, noemde in 1983 de drie hoofdargumenten voor de theorie:

  1. waargenomen veranderingen in organismen
  2. overeenkomstige structuren in organismen
  3. fossielen

  Eén van de gronden voor de evolutietheorie is de waargenomen variatie die in soorten organismen optreedt. In de loop van generaties kunnen allerlei varianten ontstaan.

  Een andere grond voor de evolutietheorie vormen de overeenkomstige structuren in organismen. We zien grote anatomische en genetische overeenkomsten tussen levende wezens, ook tussen dieren en mensen. Overeenkomstige structuren zien we bijvoorbeeld bij mens en vleermuis. De hand van de mens heeft precies dezelfde positie van botten als de vleugel van de vleermuis. Deze overeenkomsten wijzen op gemeenschappelijke afstamming. Als de levende wezens zoveel op elkaar lijken, zouden ze dan niet verwant zijn?

  De fossielen, versteende resten van levende organismen, wijzen volgens de aanhangers van de evolutietheorie op een ontwikkeling van eenvoudige organismen naar complexe organismen. Eenvoudige organismen vinden we in lagere aardlagen, complexe in hogere aardlagen.  

  Beoordeling van de theorie

  De twee pijlers van de evolutietheorie - de stamboom van het leven en de aandrijfkracht van natuurlijke teeltkeus - zijn niet onomstreden. Zoals een kritische moleculair bioloog opmerkt: "De data spreken tegen universele gemeenschappelijk afstamming en tonen dat selectie geen rol van betekenis speelt om biologische oorsprongsvraagstukken te verklaren. Dit is ook het geluid dat steeds meer evolutiewetenschappers laten horen, zoals Andreas Wagner en James Shapiro."[20] 

  Alleen natuurkrachten en toeval?

  Darwin wilde de ontwikkeling van het leven alleen verklaren uit ongeleide natuurkrachten. Een christen handhaaft op grond van Gods openbaring dat God de soorten geschapen heeft en hun ontwikkeling mogelijk maakt.

  Het natuurlijke of gezonde verstand herkent in de schepselen kentekenen van ontwerp en schepping. Zie het volgende filmpje waarin door de mens geschapen dingen naast levende schepselen worden gezet: filmpje (2 minuten, Duits)

  Volgens Darwin konden alléén natúúrlijke verklaringen wetenschappelijk zijn. Wetenschapsbeoefening is een zoeken naar natuurlijke verklaringen. Iets verklaren met een beroep op de Schepper is in Darwins ogen niet wetenschappelijk. Maar zichzelf in verklaringen beperken tot natuurkrachten is geen conclusie van wetenschappelijk onderzoek, maar een niet-wetenschappelijk, filosofisch uitgangspunt. 

  Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de functionele eiwitten (proteïnen) - complexe moleculen die noodzakelijke bestanddelen zijn van organismen - door toeval zijn ontstaan. Zie het volgende filmpje waarin dit wordt betoogd: video (5 minuten, Engels, door Discovery Institute)

  Darwin gaf toe dat het onzinnig lijkt om aan te nemen dat het oog door natuurlijke teeltkeus is ontstaan: "Te veronderstellen dat het oog – met al zijn weergaloze vernuftigheden om de scherpstelling aan te passen aan verschillende afstanden, om verschillende hoeveelheden licht toe te laten, om vorm- en kleurstoringen te corrigeren – door natuurlijke selectie gevormd kan zijn, lijkt, ik geeft het toe, absurd in de hoogste graad."

  Er zijn tal van andere voorbeelden te noemen waarbij we ons niet goed kunnen voorstellen dat ze alleen door natuurkrachten, toeval en genoeg tijd zijn ontstaan.

  't Leven op aarde zó oud?

  Volgens de evolutietheorie is het leven op aarde zo'n 4 miljard geleden ontstaan. Wie het scheppingsbericht van Genesis en het Oude Testament leest en bestudeert, komt eerder tot duizenden dan miljarden jaren.

  Er zijn verscheidene buitenbijbelse argumenten tegen de hoge ouderdom van het leven op aarde, zoals het argument (op evolutionistisch uitgangspunt) dat de zon héél vroeger véél heter moet zijn geweest en water op aarde niet mogelijk was. Zie dit argument uitgelegd in een filmpje (9 minuten).

  Zó langzaam ontstaan?

  Volgens de evolutietheorie is het tegenwoordige leven op aarde, in al zijn verscheidenheid, zéér geleidelijk, in de loop van miljarden jaren, ontstaan.

  Het Bijbelse scheppingsbericht vertelt dat planten, dieren en mensen in zéér korte tijd, in vier dagen, zijn ontstaan. 

  We kunnen ons niet voorstellen dat bijvoorbeeld een 'eenvoudig' mechanisme als een auto, dankzij de werking van wind, regen, zwaartekracht, zon enz, in duizend jaar kan ontstaan en in tienduizend jaar diverse merken en modellen kan voortbrengen. Als bij de oerauto het laatste onderdeel toevallig eindelijk erbij gekomen is, is het eerste al aangetast, verroest, stuk. Levende wezens zijn veel ingewikkelder, ingenieuzer, dan een auto. 

  Gemeenschappelijke afstamming?

  Volgens de evolutietheorie hebben alle levende wezens één gemeenschappelijke oerouder, een organisme waarvan alles afstamt.

  Biologie_overeenkomsten.jpg

  Fig[11]. Overeenkomsten tussen
  1 = Pterosauriër
  2 = Vleermuis
  3 = Vogel
  Gemeenschappelijke afstamming? Nee, zegt de evolutionist: convergente evolutie. Afzonderlijke creaties met gemeenschappelijk bouwplan, zegt de creationist. 

  De stamboom van het leven is echter niet aangetoond. "For a long time the holy grail was to build a tree of life. We have no evidence at all that the tree of life is a reality." (Dr Eric Bapteste, een evolutiebioloog aan the Pierre and Marie Curie University in Paris, 2009, bron)

  Overeenkomsten tussen levende wezens vormen geen voldoende bewijs voor verwanschap of gemeenschappelijke afstamming. Overeenkomst bewijst geen afstamming. Uit het feit dat iets (X) deels gelijk aan iets anders (Y) is volgt niet: X uit Y.

  Evolutionisten geven toe dat er gevallen van overeenkomstige structuren zijn, die niet uit afstamming van een gemeenschappelijke voorouder te verklaren zijn. Bijvoorbeeld het tropisch insect Copiphora gorgonensis, een krekelachtige, heeft miniscule oren op zijn poten, die net als de onze bestaan uit een binnen-, midden- en buitenoor. Evolutionisten denken niet dat wij ons gehoor van deze insect hebben geërfd of dat een gemeenschappelijke voorouder erover beschikte[9]. Zij hebben, binnen het denkkader van de evolutietheorie blijvend, voor dergelijke gevallen een ander theoretisch begrip bedacht, convergente evolutie: het op twee plaatsen en tijdstippen in de evolutie ontstaan van eenzelfde eigenschap.

  De overeenkomsten tussen verschillende soorten levende wezens wijzen op een gemeenschappelijk bouwplan. De conclusie dat er ergens een gemeenschappelijk voorouder is, gaat te ver. En 'convergentie' is een hulphypothese naast de hypothese van gemeenschappelijke afstamming. Voor creationisten als Linnaeus, Cuvier, Agassiz en Richard Owen wezen diezelfde overeenkomsten niet op gemeenschappelijke afstamming, maar op een gemeenschappelijke Schepper. We kunnen denken aan een bouwplan van God, die verschillende soorten levensvormen afzonderlijk heeft ontworpen en geschapen. Vergelijk de creatie door mensen van verschillende documenten op basis van een sjabloon, een basisindeling (kopregel, marges, voetregel, koppen).

  Een andere tegenwerping tegen de evolutietheorie betreft de veelheid van gemeenschappelijke genen. Hoe kan het dat organismen die (volgens de evolutietheorie) miljoenen jaren geleden gemeenschappelijke voorouders hebben gehad nog zoveel genen gemeenschappelijk hebben? We zien dit bij een bacterie, een worm en een mens. Ingeval van een miljoenen jaren durende evolutie van eencellige naar mens zouden alle genen die de mens van de voorouders hebben geërfd al lang door mutaties onherkenbaar moeten zijn veranderd.

  Van amoebe naar mens?

  Volgens de evolutietheorie is de mens in een hele serie stappen voortgekomen uit een eencellig organisme, zoals een amoebe. Een ontwikkeling 'van microbe tot microbioloog'.

  Een levensvorm kan in de loop van de tijd veranderen. Het staat vast dat variatie en natuurlijke teeltkeus kleine veranderingen in bestaande soorten kunnen teweegbrengen. Kijk maar hoeveel verschillende mensen er rondlopen: de grote blonde blauwogige Zweed en de kleine bruinogige Pygmee. Deze zijn allemaal voortkomen uit één mensenpaar. Deze ontwikkelingen binnen een soort wordt micro-evolutie (= kleine ontwikkeling) genoemd. Zulke beperkte veranderingen van organismen zijn aangetoond en niet in strijd met de Bijbel.

  Echter, kleine veranderingen binnen een levensvorm vormen op zichzelf geen bewijs dat er een grote verandering van eencellige naar mens ('macro-evolutie' of 'algemene evolutie') heeft plaatsgevonden.

  Darwin concludeerde van kleine veranderingen tot grote veranderingen. Hij poneerde dat die kleine veranderingen konden leiden tot grote veranderingen: nieuwe soorten, nieuwe organen, nieuwe structuur. Darwin trok micro-evolutie door naar macro-evolutie. 

  De gedachte van macro-evolutie is echter niet door waarneming aangetoond. Ondanks al het onderzoek sinds Darwin heeft niemand ooit het ontstaan van een nieuwe soort door natuurlijke selectie waargenomen. Niemand heeft ooit gezien hoe een nieuw orgaan zich door natuurlijke selectie ontwikkelde. Niemand heeft ooit de ontwikkeling van een nieuw bouwplan door natuurlijke selectie geobserveerd[4]. Desondanks menen veel mensen dat evolutie aangetoond is. Beperkte verandering is aangetoond, maar grote overgangen van de ene soort naar de andere zijn niet aangetoond. 

  Bioloog L.H. Matthews zegt in de inleiding van een uitgave (1971) van Darwins Origin of species (Oorsprong der soorten): "In accepting evolution as fact, how many biologists pause to reflect that science is built upon theories that have been proved by experiment to be correct or remember that the theory of animal evolution has never been thus approved."

  Niet alleen vanwege het gebrek aan empirisch (op zintuiglijke waarneming berustend) bewijs, ook om andere redenen is de evolutietheorie aanvechtbaar. In de loop van de tijd neemt de genetische complexiteit van levensvormen af en neemt het aantal genetische foutjes toe per generatie. Het door de mens manipuleren van de genen van het embryo van een fruitvliegje brengt slechts drie soorten resultaten: 1) een normale fruitvlieg, 2) een gebrekkige fruitvlieg of 3) een dode fruitvlieg. Een ontwikkeling 'van microbe naar microbioloog' schijnt niet te kunnen worden aangedreven enkel door variatie en natuurlijke selectie. 

  Volgens evolutiebiologen is de walvis geëvolueerd uit een landdier, zie filmpje. In het volgende filmpje vertelt een wetenschapper hoe onwaarschijnlijk dat is, zie filmpje (5 minuten, Engels). 

  Ook bijbels gezien is macro-evolutie verwerpelijk: de mens heeft niet de amoebe tot voorouder, maar is door de hand van God uit het stof der aarde gemaakt. De oorsprong van de mens is niet dierlijk, maar stoffelijk en goddelijk.

  Onze voorouder een aapmens?

  Volgens de huidige evolutietheorie hebben apen en mensen gemeenschappelijke voorouders. De mens is uit het dier.

  Volgens de Bijbel is de mens door God geschapen uit het stof der aarde.

  Ge 2:7 En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

  Adam werd formeerd uit het stof. Eva werd geformeerd uit Adam, dus uit een mens.

  De gedachte van de evolutietheorie dat de mens uit een dier is voortgekomen is bijbels gezien een vreemd en onwaarschijnlijk denkbeeld. 

  Ook wetenschappelijk gezien is het zeer onwaarschijnlijk dat door toevallige veranderingen een (onderstelde) chimpansee-achtige voorouder zich zou hebben kunnen ontwikkelen tot de mens. De verandering die hiervoor nodig is, is te groot en te ingewikkeld[12]

  Fossielen

  Volgens de evolutietheorie wijst het fossielenbestand op de ontwikkeling van eenvoudige naar meer complexe levensvormen. De fossielen zijn echter niet zonder problemen voor de evolutietheorie. Er ontbreken zoveel schakels in de stamboom van het leven: het probleem van de ontbrekende schakels ('missing links'). De bekende evolutiebioloog Stephen Jay Gould wijst op "de extreme zeldzaamheid van overgangsvormen". "The extreme rarity of transitional forms in the fossil record, persists as the trade secret of paleontology. The evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and nodes of their branches; the rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils."[5]

  In het geologische tijdperk van het Cambrium laten de fossielen een 'explosief' verschijnen van veel verschillende levensvormen zien, een gegeven dat de Cambrium-explosie wordt genoemd. Dit plotseling verschijnen past niet bij een geleidelijke ontwikkeling over miljarden jaren.

  Het fossielenbestand past bij het bijbelse scheppingsverslag en bij het bijbelse zondvloedbericht. Uit het scheppingsverslag weten we dat God verschillende soorten dieren kant en klaar, elk naar hun aard, heeft geschapen. Ze hadden geen hele reeks voorlopers. Uit het zondvloedbericht weten we dat de hele aarde door de catastrofe van de zondvloed door water is bedekt. Daarbij kwamen veel dieren om, ze werden bedolven onder aarde, zand, modder en konden verstenen. Het fossielenbestand legt getuigenis af van deze en andere (kleinere) catastofes.

  Natuurlijke uitbreiding van informatie?

  Een computer heeft, om te kunnen werken, niet alleen hardware nodig, maar ook software. De software bestaat uit gegevens (data) en instructies (programma). Iets dergelijks geldt voor levende wezens. De eencellige bevruchte eicel van een mens bevat véél meer informatie (gegevens, instructies) dan een eencellige amoebe. In de veronderstelde evolutie van amoebe tot mens moet er enorm veel informatie zijn bijgekomen. De computer-in-ontwikkeling moet steeds meer gegevens en instructies erbij hebben gekregen.

  Een moeilijk vraagstuk voor wie het ontstaan en de ontwikkeling van het leven evolutionair uit tijd, toeval, natuurwetten en stof wil verklaren is de toename van erfelijke informatie in de evolutie. Waar komt de informatie en de informatiegroei vandaan? Ontstaat deze door toevallige natuurverschijnselen?

  Er is geen wet of mechanisme bekend dat verklaart dat eenvoudige organismen als een eencellige amoebe een toenemende erfelijke informatie verkrijgt in de loop van de tijd.

  Er is geen duidelijk voorbeeld bekend waaruit blijkt dat een genetische mutatie de erfelijke informatie vermeerdert. In de volgende video moet een bekende evolutionist de vraag om een duidelijk voorbeeld onbeantwoord laten: video (Engels, 6 minuten, Youtube).     

  Informatie kan verloren gaan, zoals de informatie op een opslagmedium dat slijt, bijvoorbeeld een boek of een computerschijf. Een boek kan verweren waardoor letters wegvallen of onleesbaar worden. In levende wezens zijn echter reparatiemechanismen werkzaam die de aanwezige informatie bewaren door fouten te herstellen. Ook deze mechanismen berusten op erfelijke informatie. 

  Levende wezens maken energie uit hun voeding vrij om de juiste arbeid te verrichten op grond van de ingebouwde informatie, zoals een computer energie uit een batterij of het electriciteitsnetwerk haalt om te werken volgens de geinstalleerde programmacode.

  Informatie die processen stuurt ontstaat niet vanzelf. Van informatie waarvan we de oorsprong kennen, weten we dat deze uit verstand en ontwerp ontspringt. Met rede begiftige wezens, te weten mensen, kunnen informatie voortbrengen en deze inbrengen in apparaten (zoals computer) om hun werking te bepalen. Op grond van ons verstand kunnen uit het voorkomen van informatie in levende wezens besluiten tot Iemand die de informatie daaraan heeft verstrekt, zoals we uit de vondst van een boek kunnen besluiten tot het bestaan van een schrijver die informatie in het boek heeft vastgelegd.

  Op grond van de Bijbel kunnen wij weten dat God de oorsprong van de informatie is. De Heer Jezus wordt het Woord genoemd.

  Joh 1:1 In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God.
  Joh 1:2 Dit was in het begin bij God.
  Joh 1:3 Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet een ding geworden dat geworden is.
  Joh 1:4 In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen.

  Genetisch verval. Er is niet alleen geen bewijs voor natuurlijke uitbreiding van de genetische informatie in een cel. Het omgekeerde schijnt het geval te zijn: verval van het genetische materiaal. De ophoping van willekeurige genetische fouten (honderden per generatie) maakt dat genomen vervallen en soorten verdwijnen. Selectie houdt dit verval niet tegen. 

  Rede uit niet-rede?

  De mens vormt gedachten en kan redeneren. Volgens de evolutietheorie komt het verstand voort uit datgene wat niet verstand is. Rede uit niet-rede, denken uit niet-denken. Dit vermogen (rede, verstand) danken we echter aan God die Geest is en kan denken.

  C.S. Lewis uitte de volgende kritiek:

  "Each particular thought is valueless if it is the result of irrational causes. Obviously then the whole process of human thought, what we call reason, is equally valueless if it is the result of irrational causes. Hence, every theory of the universe which makes the human mind a result of irrational causes is inadmissible for it would be a proof that there are no such things as proofs which is nonsense. But evolution is commonly held and is precisely a theory of this sort." (uit: C.S. Lewis, Miracles). 

  Waardering, kritiek, twijfel en ongeloof

  De reacties op Darwins boek De oorsprong der soorten waren verdeeld. Veel christenen reageerden zeer afkeurend. De sterkste kritiek op Darwin's theorie kwam in de 19e eeuw van wetenschappers. De kritische theologen hadden vooral bezwaar tegen zijn filosofische voorkeur voor natuurlijke oorzaken en zijn ontkenning van goddelijk ontwerp: God werd buiten spel gezet[4]

  evolutie_spotprent_darwin.gif

  Een hoop anderen in de 19e eeuw verwelkomden Darwins theorie. De waardering voor de theorie is in de loop der tijd enorm gegroeid. In 2009 merkte bijvoorbeeld de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op: 'Darwin was de man die het beste idee kreeg dat ooit iemand heeft gehad'.

  Vandaag de dag zijn vele Darwincritici geen 'religieuze fundamentalisten'. Een toenemend aantal critici zijn wetenschappers met wetenschappelijke kritiek op de huidige evolutietheorie[8]. Eén groep van deze critici gelooft aan evolutie door puur natuurlijke oorzaken en heeft geen alternatief. Een andere groep critici gelooft aan evolutie, maar vindt een geheel natuurlijke verklaring van de evolutie tekortschieten en biedt een alternatieve verklaring op grond van 'intelligent design'. Fundamentele twijfel betreft de natuurlijke selectie op toevallige mutaties als motor van de evolutie. Op de site DissentFromDarwin.org, gesticht in 2001, kunnen wetenschappers intekenen op een lijst met namen van evolutiekritische wetenschappers. Door hun naam op de lijst te plaatsen onderschrijven zij de verklaring: "Wij zijn sceptisch over claims dat toevallige mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd." Deze lijst telt inmiddels honderden namen. 
  In het volgende filmpje uit een niet-christelijke wetenschapper fundamentele twijfel aan de evolutietheorie: filmpje(5 minuten, Engels). 

  In Nederland gelooft 20% van de bevolking niet in de evolutietheorie van Darwin (jaar 2009)[2]. 40% vindt dat Darwin geen bevredigend antwoord geeft op de vraag hoe het leven zoals wij dat kennen is ontstaan (jaar 2008)[3].

  De Engelse staatsomroep stelde in 2006 dat de helft van alle Britten twijfelt aan het waarheidsgehalte van Darwins leer. In 2008 gelooft de helft van de Britten niet in de evolutietheorie[1]. Een kwart houdt Darwins evolutietheorie voor 'beslist waar'. Een op de acht (12%) ziet het ontstaan van de aarde en de mens als het werk van een slimme Ontwerper. Een op de tien ondervraagden gelooft God de wereld heeft gemaakt niet langer dan 10.000 jaar geleden.

  Zeker 88% van de Amerikanen gelooft dat God de oorsprong van al het leven is en verwerpt de theorie van Charles Darwin.

  “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast,één van de grote grappen zal zijn in de geschiedenis boeken van de toekomst. Het nageslacht zal verwonderd zijn dat zo'n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo'n ongelooflijk lichtgelovige wijze.” (Malcolm Muggeridge, journalist en filosoof, Pascal Lectures, Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada.)

  Er zijn wetenschappers die eerst aan evolutie geloofden en later aan schepping door God. Bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse dierkundige Walter J. Veith: getuigenis (film, Engels, 1 uur 27 minuten).

  Theorie in beweging

  De evolutietheorie is geen vaststaand geheel, de theorie is in beweging.

  "It's part of a revolutionary change in biology. Our standard model of evolution is under enormous pressure. We're clearly going to see evolution as much more about mergers and collaboration than change within isolated lineages." (Dr John Dupré, een filosoof van de biologie aan de Exeter University, 2009, bron)

  Gevolgen van het darwinisme

  Wetenschappers werden geprikkeld om meer te ontdekken over de levensvormen op aarde. Het Darwinisme heeft geleid tot een omwenteling in het wetenschappelijk denken. De theorie heeft het grootste deel van de wetenschappelijke wereld veroverd. Dat kwam echter niet zozeer door de bewijzen als wel door de nadruk die Darwin legde op natuurlijke verklaringen. De aandrijver van de omwenteling was eerder filosofisch denken dan wetenschappelijk bewijs[4].

  Het Darwinisme, met zijn nadruk op natuurlijke oorzaken van de ontwikkeling van de levende natuur, leidt niet vanzelf tot ongeloof aan God. Darwin zelf was geen atheist (Godloochenaar) maar een agnost (niet-weter). Hij verloor wel zijn christelijk geloof, door zowel de evolutietheorie als het tragische verlies van zijn lievelingsdochter. Darwin verklaarde niettemin aan het eind van het zijn leven dat men in God èn evolutie kan geloven (bron).

  Hoewel het Darwinisme niet vanzelf tot ongeloof voert, werkt de theorie het ongeloof wel in de hand; Darwinisme bevordert twijfel en ongeloof. Gelovigen en ongelovigen trekt het af van het Woord van God en van God zelf. "Moderne filosofen en wetenschappers zijn veel terughoudender over de uiteindelijke oorzaak van alles. Sinds de evolutietheorie van Darwin twijfelen zelfs velen of zoiets wel bestaat," zegt een inleiding in de filosofie[9]. De evolutietheorie lijkt onverenigbaar met het Bijbelse scheppingsverhaal. Als alle levensvormen op aarde over zeer lange tijd via natuurlijke teeltkeus zijn ontstaan, zonder dat God een rol speelt, dan lijkt het Bijbelse scheppingsbericht niet te kloppen.

  Vanaf het begin van het Darwinisme zien veel mensen in de theorie een mogelijkheid om van de gedachte aan God los te komen. Darwin verklaart hen de ontwikkeling van het leven zonder dat God een rol speelt. God speelt geen hoofdrol en geen bijrol. Hij is niet meer nodig; de natuur klaart de klus alleen. Daar het Darwinisme de ontwikkeling van het leven god-loos verklaart, biedt het een intellectuele steun voor het atheïsme. "Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist (Darwin maakte het mogelijk om een intellectueel bevredigde atheïst te zijn)," zegt de bekende atheist Richard Dawkins in zijn boek The Blind Watchmaker.

  Mensen met een christelijke achtergrond kwamen mede door het Darwinisme tot ongeloof; bekende voorbeelden zijn de Harvard-bioloog E.O. Wilson en de scepticus Michael Shermer. De bioloog George John Romanes (1848-1894), een tijdgenoot van Darwin, verloor zijn geloof, maar hervond het later weer (artikel

  De Darwinistische evolutietheorie kan ons een bril opzetten, de evolutiebril, waardoor we alles gekleurd door de theorie gaan zien. Hoe vooropgezette denkbeelden ons denken en waarnemen kunnen beinvloeden toont de volgende presentatie: presentatie (23 sheets). 

  Hoe kan men door de evolutiebril naar menselijke emoties kijken? Bijvoorbeeld zo (citaat): "Emoties zijn evolutionair geëvolueerd en het evolutiemechanisme is blind voor goed en kwaad. Het enige wat telt is of het werkt: draagt een bepaald emotie bij tot de kans dat de genen in de geldende omstandigheid worden gereproduceerd of niet? Emoties zijn dus door een neutraal mechanisme geselecteerd, waardoor bepaalde (instinctieve) acties die volgen uit emoties goed of slecht kunnen zijn. Ja, als we rationeel nadenken over de emotionele liefde van de ouders voor hun kind, dan bestempelen we dit als goed. Als we rationeel nadenken over xenofobie, eveneens een geselecteerde emotie, dan bestempelen we dit als fout." In dit citaat vinden we een combinatie van evolutietheorie en rationalisme (vertrouwen op en verheffing van de rede).

  Zelfs de gewaarwording van pijn bij een barenswee kan door de evolutiebril worden bezien. "Het is een vervelende sensatie die miljoenen jaren van evolutie heeft doorstaan en die daarom wel belangrijk zal zijn voor onze overleving? Waarom? Daar zijn de geleerden nog niet helemaal uit." [6] 

  Ook de menopauze van een vrouw, wanneer zij op latere leeftijd onvruchtbaar wordt, tracht men met de evolutietheorie te verklaren. „Over het algemeen nemen wetenschappers aan dat de menopauze in de loop van de evolutie is ontstaan, omdat vrouwen op latere leeftijd een verhoogd risico liepen om te overlijden voordat hun kind was opgegroeid. Hun nakomelingen bleven in dat geval alleen achter en liepen een groot risico om ook te overlijden. Moeders die op latere leeftijd nog zwanger werden gaven hun geven dus minder succesvol door dan vrouwen die op latere leeftijd onvruchtbaar werden."[19] 

  Een citaat dat de evolutiebril in organisatiekunde aantoont: "Het is niet de sterkste of de slimste die overleeft, maar de soort die zich het beste aanpast aan veranderingen. In deze leergang Strategisch managen van IT-organisatie verken je daarom de wereld van strategisch management binnen organisaties."[17]  

  De volledige titel van Darwins boek luidt: "On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life". Vertaling: "Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie; of de bewaring van begunstigde rassen in de strijd om overleving". In de strijd om overleving of voortbestaan bevoordeelt de natuur het ene ras boven het andere ras. Het Darwinisme werd door anderen toegepast op de maatschappij: sociaal-darwinisme. De strijd om het bestaan moest ook in de maatschappij geëerbiedigd worden. Deze strijd zorgt dat zwakke bedrijven, staten, rassen en mensen verdwijnen en sterke bedrijven, staten, rassen en mensen overblijven. Een voorbeeld van iemand die zo dacht was de Duitse dictator Adolf Hitler.

  De moraal is volgens evolutionisten het product van de overlevingsstrijd van de mens. Een moreel beginsel is principieel relatief, want wat vandaag nuttig is voor de overlevingsstrijd kan morgen zijn nut verloren hebben.  

  Een hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering zei over onze economie: "Onze economie is gebaseerd op een sociaal darwinistisch uitgangspunt: de survival of the fittest. We zijn bezig elkaar heftig te beconcurreren en ondertussen putten we onze natuurlijke hulpbronnen uit." [15] 

  Volgens de bioloog Frans de Waal, bekend om zijn studie van het gedrag van apen, is de mens 'ook maar een soort aap'[16]. De menselijke moraal, met bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid, heeft zijn wortels in het dierenrijk. Chimpansees tonen volgens De Waal eenzelfde gevoel voor rechtvaardigheid. Hij concludeert dat moraal ouder is dan godsdienst en hier zonder kan.

  'God schept door evolutie'

  Volgens sommige christenen gaat geloof in de God goed samen met geloof aan evolutie. Zij omhelzen de wetenschappelijke evolutietheorie als voldoende gegrond of bewezen en laten de letterlijke lezing van het scheppingsbericht in Genesis los. Zij spreken over 'geleide evolutie', d.w.z. door God geleide evolutie: de evolutie wordt door God geleid. De leer dat God door middel van evolutie schept en heeft geschapen heet theïstische evolutieleer. Het hoofdbezwaar tegen deze leer is dat zij bijbels gezien onwaarschijnlijk is.

  Zie Theïstische evolutieleer voor het hoofdartikel over dit onderwerp

  Wetenschap of geloof?

  Er wordt wel beweerd dat de evolutietheorie wetenschap is en geen geloof. Twee kenmerken van geloof, te weten een onzichtbaar voorwerp en een vaste overtuiging, kunnen aan de overtuigde aanhangers van de evolutietheorie worden toegekend. Want niemand heeft ooit een macro-evolutie aanschouwd. De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie, die in geloof wordt aangehangen. De evolutionist wandelt in geloof, niet in aanschouwen. Hij aanschouwt micro-evolutie en wandelt in geloof aan macro-evolutie. 

  In de volgende video somt een ex-evolutionist en creationist een aantal vooronderstellingen, onbewezen aannames van evolutionisten op:

  Get Adobe Flash player

  'Slechte wetenschap'

  Sommige kritici van de evolutietheorie bestempelen haar als 'pseudowetenschap' of 'slechte wetenschap'.

  In de volgende video wordt betoogd dat de evolutietheorie niet voldoet aan de wetenschappelijke methode: video (8 minuten, Engels, Youtube).  

  In de volgende video (Youtube, 6 min., Engels) wordt de evolutietheorie vergeleken met zeven indicatoren van slechte wetenschap en geconcludeerd dat evolutie slechte wetenschap is.

  Opvallend is het aantal gevallen van bedrog en de manipulatie in het fossiele bewijsmateriaal in de geschiedenis van de evolutietheorie, zie video (Youtube, 9 min. Engels). Opvallend is ook de speculatie en onvoldoende gegronde beweringen die soms worden gedaan, zoals de bewering dat de fossiele vondst van Ida (officieel Darwinius Masillae) een missink link en voorouder van de mens is, zie video (8 minuten, Engels, Youtube).

  Humor

  In het volgende reclamespotje voor een biermerk wordt de evolutie in omgekeerde richting (van mens naar amfibie) verfilmd: video

  Meer informatie

  Nederlandstalig

  Boeken

  • Ger de Koning (red.), Schepping - geen compromis. Zwolle: Uitgeverij Daniël, 2015. Pagina's: 38. Download op OudeSporen.nl
    
  • John Ankerberg & John Weldon, Feiten over schepping en evolutie. Doorn: Middernachtsroep 2009. Pagina's: 80. Download op OudeSporen.nl. 
    
  • Don Batten, Jonathan Sarfati, Carl Wieland, David Catchpoole, Hoe bestaat het! Paperback, 333 pag. ISBN 9789033629693. In de Engelstalige wereld is dit boek al jarenlang hét standaardwerk op dit gebied. Dit boek geeft antwoord op meer dan zestig veelgestelde vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. 'Hoe bestaat het!' is bijzonder geschikt voor jongeren die tijdens hun opleiding bevraagd worden over de geloofwaardigheid van de bijbelse scheppingsleer. De auteurs, gepromoveerde wetenschappers, zijn werkzaam voor Creation Ministries International, een organisatie die zich wereldwijd inzet om het wetenschappelijke bewijsmateriaal voor de schepping en de zondvloed te verspreiden. 
    
  • Reinhard Junker & Siegfried Scherer, Evolutie; het nieuwe studieboek. Stichting De Oude Wereld, 2010. Pagina's: 336. 
    
  • Peter Borger, Terug naar de oorsprong. Paperback, 325 pag. ISBN 9789057982989. Voor iedereen die wil meepraten in het evolutie-scheppingsdebat. De schrijver is gepromoveerd bioloog. De nieuwste ontwikkelingen in de moleculaire biologie luiden volgens Borger het einde van de evolutietheorie in. 
    
  • H.A. Hofman, Het bittere conflict. Uitgeverij Aspekt B.V., 2009. Pagina's: 204. Aan de evolutietheorie kleven tal van lacunes, onbeantwoorde vragen en tegenstrijdigheden. De theorie vraagt om geloof. Het conflict tussen de theorie en de scheppingsleer is volgens de schrijver, historicus, een strijd der geesten, een worsteling tussen seculier en christelijk denken. De evolutietheorie heeft gevolgen politiek, ethiek en pedagogiek.
    
  • Discussie over schepping of evolutie: samenvatting van een themabijeenkomst over schepping en evolutie te Amersfoort op 2 april 2009: zie video (9 minuten) en inleidend artikel in het Reformatorisch dagblad.

  Websites

  • Veel informatie is te vinden op de websites van creationistische organisaties, zie Creationisme
    
  • Evoskepsis is een werkverband van kritische wetenschappers en praktijkmensen die skeptisch zijn over de empirische onderbouwing van de evolutietheorie en de wetenschappelijke houdbaarheid ervan in het algemeen. Evoskepsis is opgericht door de Nederlander dr. ir. W.M. (Wim) de Jong. Website: www.EvoSkepsis.nl

  Engels

  • Jonathan Sarfati, The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on Evolution. Creation Book Publishers, 2010. Een creationisch en wetenschappelijk antwoord op boek The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution van de evolutionist en atheïst Richard Dawkins. 
    
  • Jerry Fodor & Massimo Piattelli-Palmarini, What Darwin Got Wrong. Uitg. Profile Books, 262 pp., ISBN 978 184 6682 19 3. Taalfilosoof Jerry Fodor en cognitief psycholoog Massimo Piatelli-Palmarini, beiden naturalisten en atheïsten, betogen dat de evolutietheorie de verscheidenheid van het leven niet (goed) verklaard. Natuurlijke selectie is volgens hen een nepverklaring en de echte wetenschap moet nog beginnen.
    
  • John C. Sanford, Genetic entropy. FMS Publications, 2014. Pagina's: 270. Verdedigt de stelling dat het genetisch materiaal van alle levende wezens langzaam ontaardt als gevolg van de schadelijk mutaties (genetische degeneratie). Toevoelige mutaties en natuurlijke selectie brengen geen genomen voort en bewaren ze evenmin. De auteur is geneticus.  
    
  • Zijn de vierpotigen geëvolueerd uit de vissen? De Engelse dierkundige Marc Surtees bespreekt kritisch beweerde tussenvormen: filmpje (Engels, 10 minuten).

  Over de oorsprong van de mens:

  • Een kritische beschouwing van de evolutionische theorie over de oorsprong van de mens, in een korte presentatie door dierkundige Walter Veith: filmpje (Duits, 4 minuten).
  • Een langere kritische bespreking van de beweerde evolutie van de mens uit aapachtigen, lezing door de Engelse dierkundige Marc Surtees: film (Engels)
    
  • Heeft de mens voorouders? In het volgende filmpje worden diverse voorouders kritisch besproken: filmpje (Engels, 10 minuten).
    
  • Is de Australopithecus onze voorouder? Kritische bespreking door de dierkundige Marc Surtees: fimpje (Engels, 9 minuten)
    
  • David W. Cloud, Ape Men. Way of Life Literature, 2015. Pagina's: 98. Bespreking van allerlei 'aapmensen', vermeende voorouders van de mens. Download van WayOfLive.org.

  Duits

  • Reinhard Junker, "Schöpfung oder Evolution". Vraaggesprek op Bible.tv. Kritiek op de evolutietheorie. Junker is bioloog en theoloog. Filmpje (Duits, 10 minuten)
    
  • Junker, R.; Scherer, S. (Red.) Evolution. Ein kritisches Lehrbuch. Gießen, Weyel, oorspr. 1986. 5e herziene druk 2001. Wetenschappelijke kritiek op de evolutietheorie. Gericht op laatste klassen van het gymnasium en op hoger onderwijs. Eerste evolutiekritische schoolboek in Duitsland. 
    
  • Werner Gitt, "Evolution oder Schöpfung". Vraaggesprek op Bible.tv. Kritiek op de evolutietheorie. Gitt is informaticus. deel 1 (Duits, 9 minuten), deel 2 (Duits, 9 minuten), deel 3 (Duits, 6 minuten)
    
  • Alexander vom Stein, Creatio; biblische Schöpfungslehre. Daniel Verlag, 2005. Pagina's: 224. Afbeeldingen: 340. Tweede evolutiekritische (school)boek, beschikt voor leerlingen vanaf 14 jaar. De schrijver is afgestudeerd bioloog en werkzaam bij de onderzoeksafdeling van de firma Bayer. 

  Voetnoten

  1. ↑ Ondervraging van 2000 Britten door de denkdank Theos in november 2008.
  2. ↑ Onderzoek door Maurice de Hond in het kader van het Darwinjaar.
  3. ↑ Quest, 2008
  4. ↑ Jonathan Wells, The Problem of Evidence. Forbes.com, 5 feb. 2009.
  5. ↑ The Panda's Thumb (New York, 1980), p. 181.
  6. ↑ Aanhaling uit 'Barensweeën zonder smart', artikel in het opinieblad Elsevier, 18 okt. 2010. De schrijfster verwoordt de gedachte van een neurowetenschapper en een verloskundige in een artikel in het blad Medisch Contact. 
  7. ↑ “It is a plain truth that we are cousins of chimpanzees, somewhat more distant cousins of monkeys, more distant cousins still of aardvarks and manatees, yet more distant cousins of bananas and turnips … continue the list as long as desired.” Aangehaald door Albert Mohler, The Only Game in Town? Richard Dawkins and the Limits of Reason, artikel op AlbertMohler.com dd. 6 aprl. 2011
  8. ↑ Zie:
  Jonathan Wells, The Problem of Evidence. Forbes.com, 5 feb. 2009. 
  Robert Crowther, If Discussing Criticisms of Darwin's Theory Amounts to Promoting Intelligent Design, artikel op EvolutionNews.org dd. 18 april 2011
  9. ↑ Dave Robinson, Judy Groves, Wat is dat nou ... filosofie (Rotterdam: Lemniscaat, 2004), p.33
  10. ↑ Tropisch insect heeft menselijk gehoor, Nu.nl, nieuwsbericht van 16 nov. 2012.
  11. ↑ Afbeelding stamt uit John Romanes, Darwin and after Darwin (1892). Auteursrecht: publiek domein. Afbeelding overgenomen van Wikimedia Commons, bronpagina.
  12. ↑ Zie de argumenten van de biologe Ann Gauger, verbonden aan het Biologic Institute: video, Engels gesproken, duur 2 min. 45 sec., bron Youtube.com, upload door DiscoveryInstitute, 2 nov. 2012.
  13. ↑ Oervogels hadden simpele vleugels, nieuwsbericht op Nu.nl, 22 nov. 2012
  14. ↑ 'Mens stamt af van harig insectenetertje', nieuwsbericht op Nu.nl, 8 febr. 2013.
  15. ↑ Aldus Herman Wijffels in een interview met Illuster, het Utrechts alumnimagazine, maart 2013, blz. 3. 
  16. ↑ llluster, het Utrechts alumnimagazine, maart 2013, blz. 19.
  17. ↑ Bron: Electronische nieuwsbrief Hogeschool NOVI, 9 maart 2016.
  19. ↑ 'Menopauze mogelijk veroorzaakt door man', Nu.nl, nieuwsbericht van 15 jun. 2013.
  20. ↑ Peter Borger, Encode wel degelijk doorslaggevend. RefDag.nl, 29 mei 2015.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.