Farao

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Farao

  Farao (Eng. Pharaoh) was de gewone koningstitel, de vorstelijke titel van de koningen van Egypte in het oude Egypte. In de bijbelse geschiedenis treden meerdere farao’s op. De bekendste is de farao ten tijde van de Uittocht.

  Amenhotep_II_Uraeus.jpg Amenophis_II_borstbeeld.jpg

  Afbeeldingen van Amenhotep II[1], wellicht de farao die het volk Israël moest laten gaan. 

  De koning van Egypte droeg de titel 'farao' sinds het 18de koningshuis. Vóór de 18de dynastie werd het woord ‘farao’ alleen gebruikt als naam van het paleis (par ao = groot huis) en van de bewoners van het paleis, de koning en zijn hof als groep[2]

  De enkele vermelding 'farao' in de Schrift maakt geenszins duidelijk op welke koning wordt gezinspeeld. Sommige koningen van Egypte worden in de Bijbel zonder deze titel genoemd, namelijk Sisak, Necho, Hophra, Zo, en Tirhaka, van wie de beide laatsten Ethiopiërs zijn.

  De 'Groothuis' van Egypte werd gehouden voor een zoon van de zonnegod Ra (= zon of dag), de oergod. Deze god was in menselijke gestalte op aarde neergedaald en had de toekomstige vorst bij de koningin verwekt. De koningen van de vijfde dynastie noemden zichzelf zonen van Ra en verhieven hem tot rijksgod. De koning werd als mens en als god gezien. Als zoon van de zonnegod was de farao een middelaar, de enige die als hogepriester dienst kon doen[3].

  Elke Egyptische koning had naast zijn eigennaam een eretitel. Als titels zijn bekend 'De Zon, Heer van der Heerlijkheid', 'De Zon, Heer van de Waarheid,' enz.

  In het O.T. wordt verwezen naar de volgende farao’s:

  1.   De Farao die de vrouw van Abram, Sarai, nam in zijn huis (ca. 1919 v.C.), Gen. 12:14-20.

  2.   De Farao die Josef verhief (ca. 1715 v.C.) en in Egypte ontving Jakob en zijn zonen en hun families, Gen. 40 tot 50; Hand. 7:10, 13.

  3.   De Farao die Jozef niet gekend had (ca. 1635 v.C.), hij onderdrukte de Israëlieten, en beval de mannelijke kinderen te doden; onder wiens bewind Mozes werd geboren, en wiens dochter hem als haar zoon adopteerde, Ex 1.

  4.   De farao voor wie Mozes vluchtte toen hij volwassen was (ca. 1531 v.C.), Ex. 2.

  5.   De Farao van de Exodus (ca. 1491 v.C.).

  Na een periode van ongeveer 500 jaar tekst verwijst het O.T. naar:

  6.   De farao wiens dochter Bitja was getrouwd met Mered, uit de stam van Juda, 1 Kron. 4:18.

  7.   De farao wiens dochter was getrouwd met Salomo (ca. 1014 v.C.), 1 Kon. 3:1; 7:8, enz. Deze Farao veroverde en verbrandde de stad Gezer in Kanaän, en gaf de plaats aan zijn dochter, 1 Kon. 9:16

  8.   De Farao die Hadad ontving, toen hij vluchtte van Salomo, en hem zijn schoonzus tot vrouw gaf (ca. 984 v.C.), 1 Kon. 11:14-22.

  In het N.T. worden drie farao’s vermeld:

  1.   De farao die ten tijde van Jozef, de zoon van Jacob, regeerde (Hand. 7:10-13; Gen. 40:1-50:26)

  2.   De farao die ten tijde van Mozes aan de macht was (Hand. 7:18, 21; Hebr. 11:24)

  3.   De farao tijdens de Uittocht (Rom. 9:17).

  Namen en regeringsjaren

  Namen van farao's en hun regeerjaren, 18e - 26e dynastie, 1539-525 v.C.[3]:

  18e dynastie:
  Ahmose 1539-1514 v.C.
  Amenhotep I 1514-1493
  Thoetmoses I 1493-1481
  Thoetmoses II 1481-1479
  Hatsjepsoet 1479-1458
  Thoetmoses III 1479-1425
  Amenhotep II 1427-1400
  Thoetmoses IV 1400-1390
  Amenhotep III 1390-1352
  Amenhotep IV 1352-1336
  Smenchkare 1338-1336
  Toetanchamon 1336-1327
  Eje 1327-1323
  Horemheb 1323-1295

  19e dynastie:
  Ramses I 1295-1294
  Seti I 1294-1279
  Ramses II 1279-1213
  Merenptah 1213-1203
  Amenmesse 1203-1200
  Seti II 1200-1194
  Ramses Sipta 1194-1188
  Twosret 1188-1186

  20e dynastie:
  Sethnachte 1186-1184
  Ramses III 1184-1153
  Ramses IV 1153-1147
  Ramses V 1147-1143
  Ramses VI 1143-1136
  Ramses VII 1136-1129
  Ramses VIII 1129-1126
  Ramses IX 1126-1108
  Ramses X 1108-1098
  Ramses XI 1098-1069

  21e dynastie:
  Smendes 1069-1043
  Amenemnisoe 1043-1039
  Psoesennes I 1039-991
  Amenemope 993-984
  Osorkon de oudere 884-978
  Siamoen 978-959
  Psoesennes II 959-945

  22e dynastie:
  Sjosjenk I (Sisak) 945-924
  Osorkon I 924-889
  Sjosjenk II 890
  Takelot 889-874
  Osorkon II 874-850
  Takelot II 850-825
  Sjosjenk III 825-773
  Osorkon III 878-759
  Sjosjenk IV 783-777
  Pinay 773-767
  Sjosjenk V 767-730
  Osorkon IV 730-716

  25e dynastie:
  Sjabaka 716-702
  Sjebitkoe 702-690
  Taharka 690-664
  Tanoetamon 664-656

  26e dynastie:
  Necho I 672-664
  Psammetichus I 664-610
  Necho II 610-595
  Psammetichus II 595-589
  Apriës (Hofra) 589-570
  Amasis 570-526
  Psammetichus III 526-525

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Pharao. Hieruit is op 27 dec. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Stichting De Oude Wereld, Tijdlijn (2009). Bevat namen en regeringsjaren van farao's.

  Voetnoten

  1. ↑ Links: Schildering van Amenhotep II; bronpagina op Wikimedia Commons; auteursrecht: publiek domein.
  Rechts: foto ontleend aan Wikimedia Commons, bronpagina. Foto door Anagoria. Auteursrecht van de foto: Creative Commons Attribution 3.0 Unported. 
  2. ↑, 3. ↑ ‘Farao’, in: Microsoft ® Encarta ® Winkler Prins Encyclopedie 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation/Het Spectrum. 
  3. ↑ Namen en dateringen ontleend aan Stichting De Oude Wereld, Tijdlijn (2009).

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.