Gath

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gath

  Gath, ook gespeld Gat, was een van de vijf Filistijnse hoofdsteden (Askelon, Asdod, Gaza, Ekron en Gath), gelegen in het aan Juda toebedeelde landsdeel en de geboorteplaats van de reus Goliath.

  Niet-israelietische volken (Wolters).jpg

  Kaart[1]: ligging van Gath in het land der Filistijnen
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Onder Samuël en later weer onder David kwam deze stad in de macht van de Israëlieten. Tenslotte werd zij door koning Uzzia van Juda geheel en al ontmanteld, en zo tot een open plaats gemaakt. Na die tijd wordt zij niet meer vermeld.

  Door de mond van de profeet Amos, een tijdgenoot van Uzzia, roept God de Israëlieten op zichzelf gunstig met Gath te vergelijken. 

  Am 6:2 Trek naar Kalne en kijk [er rond;] ga vandaar naar het grote Hamath, en daal af naar Gath van de Filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied? (HSV)

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Gath. Tekst hieruit is op 18 april verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.