Geloof

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Geloof

  Wat is geloof?

  Heb 11:1 Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet.

  Twee kenmerken zijn wezenlijk voor geloof. Het eerste wezenskenmerk van geloof is dat dingen betreft die men niet ziet. Het voorwerp van het geloof is onzienlijk voor de gelovige op aarde hier en nu. Het voorwerp kan in de toekomst liggen, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het kan ook in het heden zijn, zoals God, de Heer Jezus, engelen. Het kan ook in het verleden liggen, zoals de opstanding van Christus.

  Het tweede wezenskenmerk van het geloof is dat het een vaste overtuiging is, een zekerheid.

  Voorbeelden van geloof met deze kenmerken vinden we in Hebr. 11, het hoofdstuk over de geloofshelden.

  'Geloof' kan ook betekenen: datgene wat geloofd wordt, of de geloofsleer. Voorbeeld:

  Judas 1:3 Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.

  Bewaring van het geloof

  Zie ook Bewaring.

  Het geloof bewaren betekent: (1) je persoonlijke overtuiging bewaren, (2) vasthouden aan de geloofsleer die is overgeleverd.

  Hoewel we persoonlijk door God bewaard worden en collectief de gemeente door de eeuwen heen bewaard wordt tot de komst van de Heer Jezus, hebben we niettemin de opdracht het geloof te bewaren.

  Vasthouden aan de geloofsleer betekent niet alleen dat we persoonlijk daaraan vasthouden, maar ook dat we de ontvangen geloofsleer op onze beurt overdragen aan onze kinderen en jonge mensen die tot geloof zijn gekomen.

  Bewaren van de geloofsleer betekent ook dat we soms strijd moet voeren.

  Judas 1:3 Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.

  Geloven in het Westen

  Amerikaanse christenen vinden in meerderheid (74%) dat geloof een steeds belangrijker zaak wordt. Daar staat tegenover dat de Amerikanen steeds minder belang hechten aan denominaties en bepaalde kerkelijke leringen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Barna Group (2009).

  Zelf pakket samenstellen

  'Vroeger identificeerden de meesten zich met een bepaalde kerk met een eigen theologisch standpunt,' aldus de onderzoeksinstelling Barna Group. 'Tegenwoordig vergelijken de Amerikanen zowel diverse christelijke standpunten als niet-christelijke standpunten naast elkaar, en kiezen daar hun eigen unieke, persoonlijke combinatie uit, die vaak bestaat uit een mengsel van leringen van zowel het christendom, het boeddhisme, het judaïsme, het hindoeïsme, de islam als ook het secularisme.' (2009)

  Prettig

  'Amerikanen kiezen in toenemende mate theologische standpunten uit die ze zelf prettig vinden en hebben er steeds minder moeite mee om de overige leringen van de Bijbel te verwerpen,' aldus de Barna Group (2009). 

  Innerlijk tegenstrijdig

  'Een toenemend aantal mensen fungeert inmiddels als hun eigen theoloog. Het gevolg hiervan is dat de Amerikanen een onvoorspelbaar en zichzelf tegensprekend 'geloofspakket' omhelzen.' (Barna Group, 2009) Tegenstrijdig zijn bijvoorbeeld de gedachten (1) dat men behouden wordt door het geloof in de Heer Jezus omdat men vergeving heeft gevraagd voor eigen zonden en Jezus Christus als Redder heeft geaccepteerd; (2) Jezus heeft gezondigd. 

  Referenties

  Engelstalig artikel over onderzoekresultaten Barna Group (2009)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.