Gereformeerde Gemeenten

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...erde_Gemeenten

  De Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn een protestants, inz. bevindelijk-gereformeerd kerkgenootschap in Nederland dat 155 gemeenten telt (stand eind 2012) met 106 duizend (eind 2012), waarvan ruim de helft de helft belijdende leden en de rest doopleden. In de Gereformeerden Gemeenten dienen 57 predikanten (stand 2008).

  De landelijke jongerenorganisatie van het kerkgenootschap is de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Het jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten heet (anno 2013) Daniël.

  De opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen (Matth. 28:19) wordt uitgevoerd door de organisatie Zending Gereformeerde Gemeenten(ZGG)

  Het deputaatschap voor Israël (voluit Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverleningorganiseert een jaarlijkse themadag. 

  De Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten (BZGG) is een landelijke organisatie waarbij op 1 januari 2014 152 zangkoren met rond de 7000 leden waren aangesloten. Het gaat om Gemengde koren, Jeugdkoren, Jongerenkoren, Meisjeskoren en Mannenkoren. Het doel van de Bond is om de onderlinge band te verstevigen en de kwaliteit van de zang te verbeteren in de eredienst. 

  In de GG is anno 2012 een veranderd getij. Het is minder vanzelfsprekend om lid te blijven van de Gereformeerde Gemeenten. De kennis neemt af: „Vroeger waren er mensen die naast de Bijbel niets anders in huis hadden dan de Redelijke Godsdienst van W. à Brakel, vandaag heeft in vele gevallen de smartphone die plaats ingenomen.” [1]

  De Gereformeerde Gemeenten staan geestelijk en kerkelijk dicht bij de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

  In Noord-Amerika is een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten: Netherlands Reformed Congregations, welke 26 gemeenten telt die gediend worden door 10 predikanten (in 2008). Het aantal leden is 10.648 (eind 2012).

  Geschiedenis

  1907: ontstaan van het kerkgenootschap.

  1947: Oprichting van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten op 20 december 1947. Het doel van de bond is de onderlinge band tussen de verenigingen te verstevigen en tot stand te brengen. 

  1953: Er ontstaat een breuk, waaruit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) voortkomen. 

  1992: De algemene synode besluit tot het instellen van een ‘Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening'.

  2008: De GG tellen 157 gemeenten. 

  2009: de Gereformeerde gemeenten tellen 157 gemeenten met ruim 104.000 leden, waarvan ruim 56.000 belijdende leden en bijna 48.000 doopleden. 

  2010: De GG tellen op het einde van dit jaar 105.000 leden, waarvan ruim 57.000 belijdende leden en bijna 48.000 doopleden

  Meer informatie

  GerGemInfo.nl website over de GG, niet een officiële website. 

  De website van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten: BZGG.nl

  Onderwijs & Israël is een op de basisschooljeugd gerichte website (OnderwijsEnIsraël.nl) van de Onderwijs Commissie van het Deputaatschap Israël. De site bevat eductieve informatie over Israël en de Joden. 

  Dossier Gereformeerde Gemeenten op ND.nl

  Artikel Ledental Geref.Gem. licht gestegen, op RefDag.nl 29 mei 2009.

  Preken uit de Gereformeerde Gemeenten: www.Prekenweb.nl

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus W. Silfhout, lid van het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting, in het Kerkelijk Jaarboek 2013. Zie Ledental Gereformeerde Gemeenten stijgt licht, op RefDag.nl, 30 mei 2013.

    
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.