Gethsémané

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  {[Overgezet 

  Gethsémané is de naam van een tuin op de flanken van de Olijfberg, direct ten oosten van Jeruzalem, waar Jezus volgens de Evangeliën in de nacht voor zijn terechtstelling een aantal uren doorbracht.

  Andere spellingen van de naam zijn Getsémané, Getsemane (NBG51, NBV2004, WV78, WV795, GNB) of Getsemanee (NaB). Het Griekse woord is γεθσημανη, Gethsemane. 

  DSCN0122.JPG

  Het woord is van oorsprong Aramees en betekent 'oliepers' in de zin van 'olijvenpers', namelijk voor de verkrijging van olijfolie. Door het persen van de olijven komt de olijfolie vrij. 

  De naam van de olijfgaard wordt alleen genoemd in Mattheüs 26:36 en Markus 14:32; Lukas (22:39) spreekt eenvoudig van de Olijfberg en Johannes (18:1) heeft het over een Olijfgaard aan de overkant van de Kidronbeek. 

  Mr 14:32 En zij kwamen aan een plaats, Gethsemane geheten, en Hij zei tot zijn discipelen: Gaat hier zitten terwijl Ik bid. 
  Mr 14:33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee. En Hij begon ontsteld en zeer beangst te worden,

  Mr 14:34 en Hij zei tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt.
  (TELOS)

  Op deze plek werd de Heer zeer angstig, waarbij zijn zweet werd als bloed en Hij de Vader bad of de beker van zijn lijden Hem voorbij kan gaan, "doch niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede". Judas Iskariot, de verrader, wist dat hij Jezus hier kon vinden en wees de Romeinse soldaten en de Joodse leiders deze plaats, waarop zij Jezus gevangennamen.

  Aan de droefheid, angst en smeekbede van Jezus herinnert de Basiliek van de doodsnood (ook: Church of all nations) die op de vermeende plaats gebouwd is. Op de foto staan links van de basiliek de olijfbomen van de huidige hof van Gethsémané. 

   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   DSCN0122.JPG
  Geen beschrijving
  1356.92 kB21:52, 9 okt 2010Bas UrgertActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.