Gilead (landschap)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ad_(landschap)

  Gilead (“steenhoop der getuigenis”) is een landschap in het Overjordaanse, genoemd naar de gelijknamige steenhoop die Jacob oprichtte als getuigenis van het verbond met zijn oom Laban. Het gebergte Gilead is het bergachtige deel ervan, boven de rivier Jabbok gelegen. 

  Jacob vluchtte vanuit Paddan-Aram, waar hij zijn oom Laban twintig jaar gediend had, in de richting van het gebergte Gilead.

  Ge 31:21 En hij vlood, en al wat het zijne was, en hij maakte zich op, en voer over de rivier, en hij zette zijn aangezicht naar het gebergte Gilead.
  (..)
  Ge 31:25 En Laban achterhaalde Jakob; Jakob nu had zijn tent geslagen op dat gebergte; ook sloeg Laban met zijn broederen [de] [zijne] op het gebergte van Gilead.

  (SV)

  Reizen van Jacob (Access Foundation).jpg

  Kaart: Jacob en zijn schoonvader Laban ontmoeten elkaar op het gebergte Gilead[1]

  Op het gebergte sloten Laban en Jacob een verbond. Daartoe liet Jacob een hoop stenen maken, waarop zij vervolgens aten. Laban noemde de hoop “hoop van de getuigenis

  Ge 31:47 En Laban noemde hem Jegar-sahadutha; maar Jakob noemde denzelven Gilead.
  Ge 31:48 Toen zeide Laban: Deze hoop zij heden een getuige tussen mij en tussen u! Daarom noemde men zijn naam Gilead,

  (SV)

  Beide uitdrukkingen betekenen "steenhoop der getuigenis". Laban gebruikt een Aramees woord, Jacob een Hebreeuws woord. 

  Gilead was bekend om zijn balsem en kruiden.

  Jer 8:22 Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?
  Jer 46:11 Ga henen op naar Gilead, en haal balsem, gij jonkvrouw, dochter van Egypte! Tevergeefs vermenigvuldigt gij de medicijnen, er is geen heling voor u.
  (SV)

  Er liep een karavaanweg van Gilead via centraal Kanaän naar Gaza en Egypte. Een karavaan van Ismaëlitische kooplieden uit Gilead voerde Jozef mee naar Egypte.

  Ge 37:25 Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. {de maaltijd te gebruiken-Letterlijk: brood te eten.} Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en zij waren op weg om dat naar Egypte te brengen. (HSV)

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.