Girgasieten

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Girgasieten

  Girgasieten, ook Girgazieten gespeld, waren nakomelingen van Kanaän. Ze woonden in het land Kanaän.

  Hebreeuws: Girgāšî; Grieks: Gergesaios. De Engelse Authorized Version heeft ‘Girgashites’.

  De naam ‘Girgasiet’ betekent ’wonen op kleigrond’[1]. In het Oude Testament worden ze 7 maal genoemd, de eerste maal onder de afstammelingen van Kanaän (Gen. 10:16).

  Ze waren nakomelingen van Kanaän, een zoon van Cham en een kleinzoon van Noach.

  Ge 10:15  Kanaän verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, Heth,
  Ge 10:16 en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet,
  Ge 10:17 de Heviet, de Arkiet, de Siniet,
  Ge 10:18 de Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet; daarna zijn de geslachten van de Kanaänieten verspreid.
  (HSV)

  De opgaven van hun woonplaats zijn verschillend: 1) oostelijk van het meer van Galilea, toen de Israëlieten het beloofde land binnenvielen [2]; 2) in het westen van Kanaän [3]; 3) ‘tot op heden niet bekend’[4] .

  Ze waren meerder en machtiger dan de Israëlieten.

  De 7:1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; (SV)

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  2. ↑ Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  3. ↑ Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.

  4. ↑ F.L.Bakker, Geschiedenis der Godsopenbaring:het Oude Testament. Kampen: J.H. Kok N.V., 3e druk, 1955, blz.71 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.