Gaven van God

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gaven_van_God


  De gaven van God zijn hier de dingen die God ons geeft. Uit de gaven, die God schonk en nog schenkt blijkt, dat Hij in goedheid op de mensen neerziet en alles gedaan heeft om hen voor tijd en eeuwig­heid gelukkig te maken en we alles, wat we be­zitten, aan Hem te danken hebben. "Wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt?" (1 Kor. 4: 7). Alle goede gaven en volmaakte giften komen van Hem (Jak. 1 : 17).

  God schenkt ons:  

  • Leven, adem en alle dingen (Hand. 17 : 25)
  • Regen en vruchtbare tijden, spijs en vrolijkheid (Hand. 14 : 17 )
  • De Heer Jezus, de onuitsprekelijke gave, gegeven aan gelovigen (2 Kor. 9 : 15)
  • De Heer Jezus gegeven aan de wereld (Joh. 3 : 16 )
  • Het Woord van God, ons door bemiddeling van de Heer Jezus gegeven (Joh. 17 : 14 )
  • De Heilige Geest (Hand. 2 : 38 )
  • Het eeuwige leven (Joh. 10 : 28 )
  • Velerlei gaven tot opbouwing van de Gemeente (Efeze 4 : 11 )

  Bronnen

  In de eerste versie van dit artikel is, onder toestemming, tekst gebruikt uit: H. Moll, Wat zegt Gods Woord over …? Deel 4, blz. 8: 'Gaven van God'. Oostburg: Uitgeverij Pieters, z.j. 
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.