Gomorra

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gomorra


  Gomorra was één van de vijf steden in de vlakte of het dal Siddim, die in opstand kwamen tegen de Elamitische koning Kedorlaomer, die daarop de steden aanviel en mensen en buit wegvoerde. De gevangenen werden gered door Abram, omdat Lot onder hen was. Later is Gomorra om de slechtheid van haar inwoners door God verwoest (Gen. 10:19; 13:10; 19:24-28).  

  De naam luidt in het Hebreeuws: AmorahEngelse spelling: GomorrahGomorrha. De naam betekent 'vereniging', van Hebr. amôr, 'te zamen drukken, binden', voornamelijk van garven[1]; of 'onderdompeling'[2]. De plaatsnaam wordt 19 keer in de Bijbel genoemd. 

  Het is niet bekend waar Gomorra en Sodom precies lagen, behalve dat ze gelegen waren in de buurt van de Dode Zee.

  Abraham_in_Kanaan (Access Foundation).jpg

  Kaart[3]: mogelijke ligging van Gomorra in het zuidoosthoek van de tegenwoordige Dode Zee.
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 
   

  Omdat de boosheid van de steden zeer groot was, werden ze, met uitzondering van de kleine stad Zoar, verwoest door een goddelijke strafgericht van vuur en zwavel uit de hemel.


  Sodom_en_Gomorra-John_Martin.jpg

  'De verwoesting van Sodom en Gomorra', schilderij van John Martin (1789-1854), 1852 [4] .

  Sodom wordt steeds verbonden met Gomorra in de vermeldingen van die vernietiging. Deze beide steden worden zowel in het O.T. als in de N.T. voorgehouden als een waarschuwend voorbeeld van Gods rechtstreeks handelen in oordeel (Gen. 14, 18, 19; 2 Petr. 2:6; Judas 7). Hoewel het oordeel ernstig en volledig was, zei de Heer Jezus dat het voor deze steden dragelijker zou zijn in het dag van het oordeel dan voor de steden waarin Hij zijn machtige werken gedaan had en die had niettemin verworpen hadden (Matth. 10:15.)

  In Jes. 1:10 was Israël zo diep gevallen, dat de profeet hen aanspreekt als 'gij oversten van Sodom', 'gij volk van Gomorra'. 

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. GomorrahLevites. Hieruit is op 23 juli 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Amorah. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.

  2. ↑ Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  3. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  4. ↑ Bron: Wikipedia, bronpagina. Auteursrecht: publiek domein.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.