Halloween

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Halloween

  Halloween is een griezelfeest dat jaarlijks op 31 oktober gevierd wordt. Het vindt zijn oorsprong in Ierland en heeft zich vandaar verbreid in de Angelsaksische wereld. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw maakt het feest opgang op het vasteland van Europa.

  Paragrafen:

  pompoen Halloween.jpg

  De uitgeholde pompoen, gesneden tot het aanzien van een hoofd, is een veelgebruikt attribuut van Halloween.


  In Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, wordt sinds enkele jaren (anno 2012) een halloweenparade gehouden. Volgens de organisatoren is de parade "voor vampiers, heksen, enge clowns, supermannen, zombies, monsters, demonen, onheilpredikers, bloedende bruiden, creepy dokters en mummies. Dit is de grootste Halloween Parade van Nederland dwars door het centrum van de hoofdstad."[1]

  In een aankondiging van de "Halloween Fright Nights in Walibi 2014" (Nederland) heet het: "wanneer er geen ruimte meer in de hel is, bewandelen de doden de aarde". Vanachter een duivelsafbeelding getiteld "Hell is waiting for you!" ("De hel wacht op jou") zegt de tekst: "Kan de duivel jou lokken naar zijn zijde, de duistere zijde? Let op: alleen op 31 oktober!"[5]

  Oorsprong  

  Halloween is ontstaan onder de oude Keltische stammen van Europa en werd oorspronkelijk genoemd “het festival van Samhai” en later, onder invloed van het Christendom, “Allerheiligenfeest”. Het was het feest van de doden en begon op de avond van 31 oktober. Het markeerde het eind van de oogst en het begin van de winter. Een dag later, 1 november, was de dag van “Allerzielen”. Het begon op 31 oktober omdat in de oudheid de dagindeling ‘s avonds begon, tot de volgende avond.

  Deze dag markeerde ook het begin van het nieuwe jaar voor de Kelten. Tijdens deze jaarwisseling geloofde men dat de sluier die de bovenwereld en de onderwereld van elkaar scheidde op z’n dunst was, zodat de levenden met de doden konden communiceren. Het was een tijd waarop overleden voorouders en andere “goede” geesten werden uitgenodigd om mee te doen aan het feest in eenheid met hun geliefden. In deze bijzondere nacht werd de god van de dood vereerd. Het was ook de tijd waarop de feeën aktief werden. Feeën werden gezien als een soort engelen die noch bij God noch bij Lucifer hoorden en gedoemd waren om tot de oordeelsdag over de aarde te zwalken.

  De Kelten geloofden dat in deze nacht de chaos heerste omdat het nog geen oud jaar was maar ook nog geen nieuwjaar. Het was een nacht van toverachtige bekoringen en waarzeggerij, een nacht van toekomst voorspellen en allerlei andere duistere rites. 

  Enkele gebruiken van Halloween

  Halloween_Zweden.jpeg

  Trick or treat in Zweden, 2005 [2] 

  “Trick or Treat”: Een rondgang langs de huizen. Hierbij deed men in feite de feeën na en ging men van deur tot deur, bedelend om een traktatie, in de veronderstelling dat op die manier de geesten gunstig werden gestemd door een offer van voedsel, snoep of melk. Als er niets werd gegeven, werden de bewoners van het huis op allerlei manieren geplaagd, zoals het dichtstoppen van de schoorsteen, het vee laten ontsnappen uit de stal, gooien met kolen, enz. Om de kwade geesten voor de gek te houden of bang te maken was iedereen verkleed om op die geesten te lijken. Op die manier dachten ze dat de geesten hen geen kwaad konden doen.  

  “Jack-o-Lantern”: Jack was een Ierse schurk die dol was op grote rode raapkool. Op Halloween liet hij de duivel in de val lopen in een boom, en hij liet hem niet ontsnappen voor hij Jack beloofde dat hij hem nooit in de hel zou werpen. De duivel ging akkoord. Een jaar later stierf Jack maar omdat hij niet in God geloofde ging hij  niet naar de hemel. De duivel liet hem echter ook niet toe in de hel. Om Jack te helpen de weg naar de aarde terug te vinden, gaf hij hem een gloeiende kool. Jack legde die brandende kool in een lantaarn die hij maakte van een uitgeholde koolraap. Deze eerste “Jack-o-lantern” hielp Jack om zijn weg naar Ierland terug te kunnen vinden, maar hij vond de weg nooit. Zo bleef hij voor altijd rondzwerven over de aarde met zijn lantaarn.  

  “De vuurfeesten”: Halloween was een van de 4 grote “vuurfestivals” van de Kelten. Alle haardvuren werden geblust om daarna opnieuw te worden aangestoken met vuur uit een groot vreugdevuur dat ceremonieel was aangestoken door druïden. De druïden droegen tijdens deze plechtigheid dieren huiden en koppen ter onderscheiding van de geesten.Het doven van de vuren symboliseerde de “duistere helft” van het jaar en het opnieuw ontsteken gaf de terugkeer van de hoop aan. Vuren of kaarsen bleven de hele nacht branden om de doden te eren en te verwelkomen. De “Jack-o-lanterns,” pompoenen, appelwijn, wierook en edelstenen werden gebruikt als altaar decoraties. De kaarsen waren zwart of oranje. Zwarte katten werden beschouwd als gereïncarneerde wezens die de toekomst konden voorspellen.  

  Druïden (Keltische priesters) hielden de ceremonies op heilige plaatsen, zoals wouden, bij rivieren, meren en beekjes. Mensenoffers maakten deel uit van deze rituelen. Satanisten namen de feestdagen van de druïden over en vierden Halloween als volgt: van 22-29 oktober begonnen de satanische offer voorbereidingen – 30 oktober – de satanische hoogtijdag – verwant aan Halloween met mensenoffers, 31 oktober – All Hallow’s Eve (vooravond van Allerheiligen) hielden ze bloed- en seksrituelen.

  Kerstening mislukt

  Halloween_Derry_Ierland.jpg

  Foto[4]: Halloween in Ierland, 2005

  De vroege Christelijke kerk probeerde de feesten van de druïden uit te roeien, door Allerheiligen ervoor in de plaats te stellen. Maar dit bleef zonder resultaat. Hoewel de uitwendige vormen van dit offerfeest verdwenen, het geloof in deze goden hield stand. In de Middeleeuwen staken de openlijke hekserijvieringen opnieuw de kop op.

  In het midden van de 20e eeuw keerde het heidendom weer in allerlei vormen terug in de snel ontkerstenende westerse wereld, en oude heidense feesten werden weer opnieuw geïntroduceerd. Onwetende Christenen hebben geen idee wat er gebeurt als voor de grap of serieus, het feest rond demonische geesten weer wordt ingevoerd. Serieus of niet, elke handeling rondom Halloween is een eerbetoon aan valse goden en geesten. Bidden voor de doden druist sowieso volledig in tegen de Bijbel. 

  Wat te doen

  Bied weerstand aan de geest van angst, die aan de oppervlakte komt tijdens Halloween en wordt versterkt door films die inspelen op angst door extreme en/of occulte toestanden.

  2 Timotheüs 1:7 – God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

  Houd je verre van Halloween. 

  Deuteronomium 18:9-14 – Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.

  Heb geen deel aan deze afschuwelijke heidense praktijken van waarzeggerij, letten op voortekens, hekserij, toverformules en het raadplegen van geesten van doden. Weersta de verlokking om mee te doen met schijnbaar onschadelijke vieringen van oude demonische feesten. Heb je er toch aan mee gedaan, belijdt het als zonde aan God. Vraag God om een geest van openbaring voor de mensen om je heen. Laat horen dat je een christen bent en waarschuw mensen om je heen voor de gevaren van Halloween.  

  Jesaja 8:19 – Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – welk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? – ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis.

  1 Kronieken 10:13-14 – Saul vond de dood omdat hij de HEER ontrouw was geweest door niet uit te voeren wat de HEER hem had opgedragen. Ook had hij de geest van een dode geraadpleegdin plaats van de HEER om raad te vragen. Daarom had de HEER hem gedood en het koningschap laten overgaan op David, de zoon van Isaï.

  Het raadplegen van doden is ontrouw aan God en kan eindigen in het oordeel. Besluit vandaag om met je huis alleen de Heer te dienen met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten.

  Bid voor deze verloederende samenleving die op alle manieren God wil uitbannen maar tegelijkertijd de deuren wagenwijd openzet voor de duisternis, voor de boze, die met een aanlokkelijk feest als Halloween, mensen steeds verder van God af drijft.  

  Halloween_Bonaire.jpg

  Foto[3]: Halloween op Bonaire, 2006

  Meer informatie

  Halloween mij niet gezien, een brochure (8 blz.) van de Vereniging Bijbel & Onderwijs. 

  Thomas Lange, Zoet of zuur? Brochure (23 blz.) van de Vereniging Bijbel & Onderwijs. 

  William Schnoebelen, Halloween: Unmasking Hell Night. Engelstalige DVD. Engels boek. De auteur was gedurende 20 jaren met occulte zaken bezig, waarvan 16 jaren als een heks, totdat hij in 1984 tot geloof in de Heer Jezus kwam. Volgens hem is het feest onrein, naar 2 Cor 6: 17. Hij raadt ouders en kinderen af om aan Halloween mee te doen.

  Diana Wallis Taylor, Halloween: Harmless Fun Or Risky Business? Whitaker House, 2014. Engels boek. Pagina's: 112. 

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: AmsterdamHalloween.nl, 3 nov. 2012. 
  2. ↑ Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Auteursrechtstatus: publiek domein.
  3. ↑ Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Auteursrechtstatus: publiek domein.
  4. ↑ 
  Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Auteursrechtstatus: publiek domein.
  5. ↑ Www.frightnights.nl, 3 okt. 2014.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.