Hamath

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hamath

  Hamath ook gespeld Hamat, is in de Bijbel 1. de stamvader van de Rechabieten; 2. sedert de oudste tijden een aanzienlijke stad in Syrië.

  De stad Hamath lag aan de voet van de Antilibanon aan de rivier Orontes, 213 km ten noorden van Damascus en nabij Zoba, en heette daarom ook Hamath-Zoba.

  Tweestromenland_(Wolters).jpg

  Kaart[1] : Ligging van Hamath in Syrië
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 
   

  Door de Kanaänieten gesticht, werd de stad later door de Syriërs bezet. Zowel de stad als het omliggende land wordt Hamath genoemd, maar van de stad wordt alleen in Amos 6: 2 melding gemaakt.

  Am 6:2 Trek naar Kalne en kijk [er rond]; ga vandaar naar het grote Hamath, en daal af naar Gath van de Filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied? (HSV)

  Ofschoon aan de Israëlieten het land Kanaän tot Hamath als erfdeel toegewezen was, werd dit echter eerst onder David, die met Thoï, den koning van Hamath, een vriendschapsverbond sloot, hun grens.

  Onder Hizkia viel het land in de macht van Assyrië, later in die van Egypte, voorts van Babel.

  In de tijd der Makkabeeën heette het Amathitis.

  Thans draagt de stad de naam Hama, en heeft een bevolking van 313 duizend zielen (stand 2004).

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst hieruit is op 18 april 2014 tekst verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.