Hananja

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hananja

  Hananja (Hebr. Chananja; Eng. Hananiah) is een Hebreeuwse naam die betekent ‘Jah begenadigt’[2]; of ‘wien Jah gunstig is’, van het werkwoord Chanôn en de (afgekorte) Godsnaam Jah[1]. Hananja is in de H. Schrift de naam van ca. 15 verschillende personen, van wie de voornaamste zijn:

  1. Hananja, een volksgenoot en metgezel van Daniël aan het Babylonische hof. Zie Dan.1:6-19; 2:17. 
   De overste der hofbeambten veranderde zijn naam in Sadrach (Eng. Shadrach), van het Akkadische šudur-AK(u), d.i. 'bevel van Aku’ (Soemerische maangod), òf šādurāku, d.i. ‘Ik vrees zeer' (namelijk ten opzichte van God)’[3].
    
  2. Hananja, een valse profeet ten tijde van Jeremia, Jer. 28: 1, 15.

  Voetnoten

  1. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Hananja. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

  2. ↑ Vergelijk Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Dan. 1:6.

  3. ↑ Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002) s.v. Shadrach. 
  Karl August Dächsel, a.w., commentaar op Dan. 1:7, heeft als betekenis ‘aanblazing van de zon’. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.