Haran (plaats)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Haran_(plaats)


  Haran is een oude stad in Mesopotamië waar Terach en zijn familie uit Ur der Chaldeeën heen trokken, en waar Abraham vertoefde, toen hij op weg was naar het land van Kanaän, tot de dood van zijn vader Terach. 

  Ge 11:31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeën, om te gaan naar het land Kanaän; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar.
  (SV)

  Abraham_migratieroute_(Access_Foundation).jpg

  Kaart[1]: route van Abrahams migratie. Haran ligt bovenaan.

  Te Haran vestigde zich ook het nageslacht van Nahor, de broeder van Abraham, waarom de stad werd genoemd de stad van Nahor (Gen 24:10). 

  De naam Haran komt voor in Genesis 11:31, 32; 33:10, 29:4, Jes. 37:12; Eze. 27:23, enz. De plaatsnaam verschijnt in zijn Griekse vorm Charran in de Griekse brontekst van Handelingen 7:2, 4. 

  De streek van Haran ligt tussen de rivier de Khabour en de Eufraat. 

  De naam betekent 'weg' in het Accadisch, waarschijnlijk zo genoemd omdat de karavaanroutes van Syrië, Assyrië en Babylonië er samenkwamen. 

  Haran was de zetel van een bisdom in de vierde eeuw, en er zijn nog ruïnes van een kathedraal.

  Haran is thans gelegen in Turkije ( ongeveer 36 ° 50 'NB, 39 ° OL ) en heet Harran.

  reference to undefined name 'google' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)
   
  Kaart: ligging van Haran ('Harran') in het zuiden van het huidige Turkije

  Meer informatie

  Artikel Haran op Bijbelseplaatsen.nl 

  Bronnen

  • In dit artikel is vertaalde tekst gebruikt uit A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899), s.v. Haran.
  • De kaart van Abrahams migratieroute is van de Access Foundation en is vrij te gebruiken; bronpagina op SearchingTheScriptures.net.

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.