Hebreeën (Israelieten)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi..._(Israëlieten)

  Hebreeën is een synoniem van "Hebreeërs", het meervoud van "Hebreeër". De Hebreeën zijn de afstammelingen van Heber, het betachterkleinkind van Sem, de zoon van Noach. In het Oude Testament is "Hebreeën" een benaming van de Israëlieten. De naam "Hebreeën"  betekent waarschijnlijk "die van de overkant", dat wil zeggen: "die van de overkant van de rivier de Eufraat komen". 

  God noemt Zichzelf 'de God der Hebreeën'. Hij zei tot Mozes:

  Ex 3:18 Dan zullen zij naar uw stem luisteren, en u zult gaan, u en de oudsten van Israël, naar de koning van Egypte, en u moet tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, is naar ons toe gekomen. Nu dan, laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat wij de HEERE, onze God, offers brengen.
  (HSV)

  De Brief aan de Hebreeën, een boek in het Nieuwe Testament, is geschreven aan Israëlieten (of Joden) die in de Heer Jezus geloofden.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.