Heerlijk, heerlijkheid

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Heerlijkheid

  Volgens het woordenboek van Koenen heeft heerlijkheid vier betekenissen:

  1. bezit van een heer. Bij voorbeeld een heerlijkheid betekent: adellijk goed, adellijke bezitting.
  2. pracht: Gods heerlijkheid
  3. gelukzaligheid: de hemelse heerlijkheid;
  4. iets heerlijks: smullen van al de heerlijkheden

  Heerlijk betekent, volgens het woordenboek van Koenen:

  1. van de heer: heerlijke rechten
  2. prachtig, luisterrijk: een heerlijk feest;
  3. verrukkelijk, schoon: een heerlijke wijn, kostelijk. Dat smaakt heerlijk.

   De duivel toonde aan de Heer Jezus alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid: hun pracht en luister.

  Mt 4:8 Opnieuw nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid
  Mt 4:9 en zei tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, als U neervalt en mij aanbidt.
  (TELOS)

  Jes 60:13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke [boom] en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken.
  (SV)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.