Heilige

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Heilige

  Een heilige is volgens de Schrift iemand

  1. die door God is afgezonderd van het verkeerde, van datgene wat niet bij God hoort
  2. die God voor Zichzelf heeft bestemd.
  3. opdat hij of zij leeft in overeenstemming met Gods karakter en wegen en Hem dient.

  Een gelovige is geen heilige op grond van verdienste, maar op grond van zijn geloof in de Heer Jezus. In de gemeente is geen klasse van heiligen, maar elke gelovige is een heilige.

  God verklaart ons door Zijn Woord heilig. Geen mens hoeft ons heilig te verklaren (zie art. Zaligverklaring)

  Dat alle gelovigen heiligen zijn, blijkt onder meer uit de volgende Schriftgedeelten:

  Filippenzen 1:1 Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en dienaars;
  Filippenzen 4:21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn.
  Filippenzen 4:22 Alle heiligen groeten u, en vooral zij die tot het huis van de keizer behoren.
  Colossenzen 3:12 Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid,
  1Co 16:1 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook u zoals ik verordend heb aan de gemeenten van Galatie.

  (TELOS)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.