Henoch (apocriefen)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...h_(apocriefen)

  Henoch is de naam van enkele joodse geschriften met visioenen die Henoch, die na een wandel met God werd weggenomen, gehad zou hebben.

  Zie art. Henoch (naam) voor de betekenis van de naam en andere verwijzingen. 

  Het gaat om de volgende boeken Henoch:

  1 Henoch, bekend ten tijde van de eerste christenen en aangehaald door Judas in het Nieuwe Testament.
  2 Henoch
  3 Henoch

  In het bijbelboek Judas wordt een profetie van Henoch geciteerd, die niet is te vinden in het Oude Testament.

  Jds 1:14 En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, de Heer is gekomen temidden van zijn heilige tienduizenden,
  Jds 1:15 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

  (TELOS)

  Judas citeert uit 1 Hen. 60:8 "Henoch, de zevende van Adam", en uit 1 Hen.1:9. "Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen"

  1 Henoch is een apocrief boek, dat niet tot de canon behoort. Het verwijst naar de Messias als 'Zoon van God'. De passage in het boek van Henoch (1 Hen. 1:9) dat spreekt van Christus' uitvoering van het oordeel, luidt als volgt: "Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben."

  De reiziger James Bruce nam bij zijn terugkeer uit Egypte in het jaar 1773 drie handschriften van het hele boek in het Ethiopisch mee. In 1821 werd in het Engels vertaald. Het boek beweert een reeks van openbaringen aan Henoch en Noach te zijn.

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Enoch. Hieruit is op 12 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.