Henoch (zoon van Jered)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...oon_van_Jered)

  Henoch was de naam van de zoon van Jered, en vader van Methusalem (Methusalach) (1 Kron. 1:3). Van hem wordt gezegd dat hij “wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem weggenomen", en ook dat door het geloof werd weggenomen, en dat hij voor zijn wegneming getuigenis heeft gehad dat hij Gode welgevallig was.

  Zie art. Henoch (naam) voor de betekenis van de naam en andere verwijzingen. 

  Ge 5:18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.
  Ge 5:19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
  Ge 5:20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.
  Ge 5:21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
  Ge 5:22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
  Ge 5:23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
  Ge 5:24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

  (HSV)

  Heb 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
  (HSV)

  Henoch is een eenvoudig voorbeeld in die vroege eeuwen van de manier waarop door genade een mens omgang met God kan hebben en Hem zo kan behagen en van het licht van Zijn aangezicht kan genieten in een zondige wereld. Henoch werd opgenomen in de hemel zonder te sterven, zoals de levende heiligen zullen worden opgenomen bij de komst van de Here Jezus.

  Henoch was een verre voorvader van de Heer Jezus en wordt daarom vermeld in het geslachtsregister van de Messias.

  Lu 3:37 de zoon van Methusalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan,
  (HSV)

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Enoch. Hieruit is op 12 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.