Heth

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Heth

  Heth (Hebr. Cheth) was een zoon van Kanaän en de stamvader van de Hethieten, Gen. 10: 15.

  Zijn naam betekent 'schrik' of 'verschrikkelijk’, van het werkwoord Chatoth, ‘schrikken, beven’[1]

  Heth was een zoon van Kanaän. 

  Ge 10:15 Kanaän verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, Heth,
  Ge 10:16 en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet,
  Ge 10:17 de Heviet, de Arkiet, de Siniet,
  Ge 10:18 de Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet; daarna zijn de geslachten van de Kanaänieten verspreid.
  Ge 10:19 En de grens van de Kanaänieten reikte van Sidon in de richting van Gerar tot aan Gaza, [en] in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm, tot aan Lasa.
  Ge 10:20 Dit waren de zonen van Cham, [ingedeeld] naar hun geslachten [en] naar hun talen, met hun landen en hun volken.
  (HSV)

  De Hethieten worden 'zonen van Heth' (Gen. 23:3, 5) genoemd.

  Bron

  1. ↑ Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Heth. Hieruit is op 23 mei 2013 tekst opgenomen.

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus S.J. van Ronkel, aangehaalde plaats. Hij noemt 'verschrikkelijk'. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.