Heyer, Cees den

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Cees_den_Heyer

  Cees den Heyer (geboren 1942) is een Nederlandse vrijzinnige protestantse theoloog van Gereformeerde komaf. Tot 2002 was hij hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat). Tegenwoordig is hij werkzaam als docent Bijbelse theologie aan een Doopsgezinde opleiding.

  Hij werd geschorst als hoogleraar in Kampen om zijn vrijzinnige geschriften die strijdig zijn met de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde kerk (deze kerk is in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland).

  Hij veroorzaakte opschudding door te schrijven dat hij niet langer erg veel zag in de opvattingen over Christus’ verzoenende kruisdood. Hij vindt het niet nodig dat Christus voor onze zonden heeft betaald. Ook loochent hij de opstanding. De hevige discussie over de verzoeningsleer deed hem besluiten de Gereformeerde kerk te verlaten. Hij is randkerkelijk geworden. 

  Hij ziet de Bijbel niet als Gods Woord, maar als een mensenwoord. De oude profeten waren volgens hem geen spreekbuizen van God. Veeleer hebben mensen God woorden in de mond gelegd. Den Heijers dwaalleer ondermijnt het christelijk geloof. "Verwonderlijk is dat niet, want deze benadering van de bijbel slaat het fundament weg onder belijdenis en dogma. In de boeken van Genesis tot en met Openbaring openbaart God zich niet, maar schrijven mensen over hun geloof, hun vertrouwen en hun twijfels, hun vreugde en verdriet." (Den Heyer in zijn boek Twee testamenten). Dat het koninkrijk van God nog komt is - volgens Den Heijer - na tweeduizend jaar moeilijk vol te houden.

  Enkele recente geschriften:

  • Het boek der verandering; de bijbel als bron van alternatief christendom (2006).
  • Twee testamenten; reden tot vreugde of bron van tegenspraak? (2007)
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.